Mantelzorg in de ggz

Verleden, heden en toekomst

1st edition | 2020 | Fuusje de Graaff, Bert Stavenuiter, Deirdre Beneken genaamd Kolmer

Mantelzorg in de ggz | Boek + website

9789046906897, 96 pages
€18.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Mantelzorg in de ggz | E-book

9789046968277, 96 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€18.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Bij mantelzorg aan mensen met psychiatrische problematiek staat vaak emotionele steun, toezicht en het voeren van administratie voorop. Deze zorg is zwaar omdat de psychische aandoening vaak een grillig verloop kent, waardoor de naaste op het ene moment wel moet handelen en op het volgende moment juist niet.

In Mantelzorg in de ggz wordt gefocust op de ontwikkelingen in de professionele geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland, geplaatst in een historisch perspectief. Om de uitdagingen voor beleid, praktijk en onderwijs inzake mantelzorg in de ggz te funderen, is het van belang te weten hoe de ggz in Nederland is ontstaan, hoe de relaties tussen personen met psychische problemen, hun familie en professionals zich in de diverse perioden ontwikkelden en hoe in elke periode weer nieuwe uitdagingen worden gesteld aan deze onderlinge samenwerking. Elk hoofdstuk start met een casus en eindigt met reflectievragen om de lezer bewust te maken van het eigen handelen.

Dit boek is geschreven voor studenten van opleidingen op hbo en AD-niveau zoals Social Work en GGZ-Verpleegkunde.

Dr. Fuusje de Graaff is als onderzoeker en docent verbonden aan de Haagse Hogeschool.

Bert Stavenuiter is directeur van MIND Ypsilon.

Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is opvoedingsfilosoof en lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool.