Mensenwerk

Oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk

2nd edition | 2017 | John Bassant, Marianne Bassant-Hensen (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Mensenwerk | Boek

9789046905555, 239 pages
€30.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Mensenwerk | E-book

9789046963968, 239 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Sociaal werk is breed, veelzijdig en complex. En het is mensenwerk. Dat geeft het sociaal werk een heel eigen karakter en maakt het boeiend en uitdagend. De sociaal werker is een bijzondere professional die vanuit een brede basis generalistisch kan werken in een breed en gevarieerd aantal werkvelden.

Mensenwerk biedt een overzicht van de belangrijkste werkvelden in het sociaal werk. Het laat daarmee de grote diversiteit van het sociaal werk zien en geeft tegelijk aan hoe er door sociaal werkers professioneel gewerkt kan worden vanuit een gemeenschappelijke basis. In een inleidend hoofdstuk worden ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op hoe het huidige sociaal werk vorm krijgt. Daarna worden in afzonderlijke hoofdstukken de meest voorkomende werkvelden besproken: kinderen en jongeren, ouderen, mensen met een psychische aandoening, verslaafden, dak- en thuislozen, justitiabelen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en vluchtelingen. Het boek laat zien dat in welk werkveld een sociaal werker straks ook terecht komt, die professional vanuit ambachtelijkheid en vakmanschap het verschil kan maken voor de mensen met wie hij of zij werkt.

Het boek is geschreven voor studenten van sociale studies. Het kan ingezet worden in de eerste jaren van de studie in zowel reguliere hbo-trajecten als Ad-trajecten.

De tweede druk van Mensenwerk is geheel geactualiseerd en sluit aan bij de huidige stand van zaken in zowel het werkveld als het onderwijs in het sociale domein. Ieder hoofdstuk is grondig herschreven, waarvan vijf door nieuwe auteurs.

Alle hoofdstukken zijn gebaseerd op de situatie na de transitie. Er is meer aandacht voor professionele samenwerking en voor de gevolgen van veranderingen in het sociaal werk zoals het ambulanter worden van de zorg, het stimuleren van de eigen kracht van burgers en de inzet van hun sociale netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers.

De uitgave staat onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen.

De hoofdstukken zijn geschreven door verschillende auteurs met expertise in het betreffende werkveld.

"Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met de rubriek 'Wat vraagt het werken in dit gebied en wat levert het je op?' Dat levert mooie teksten op, die naast het verstand ook het inlevingsgevoel raken. Het boek is bedoeld voor studenten van sociale studies. De auteurs zijn expert op hun gebied en ze kunnen goed schrijven. Een belangrijk boek; het geeft het werk in de sociale sector een gezicht." - NBD Biblion, 28-6-2017