Met nieuwe ogen

Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein

5th edition | 2018 | Marian Dries, Martha van Endt-Meijling
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Met nieuwe ogen | Boek + website

9789046905814, 461 pages Onbeperkt toegang tot website
€43.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Met nieuwe ogen | E-book

9789046964224, 461 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€43.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: ‘met nieuwe ogen’ leren kijken naar hun werkomgeving.


In twee delen beschrijft Met nieuwe ogen de belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen binnen het sociale domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen rondom diversiteitsissues. Elk hoofdstuk begint met een typerende praktijksituatie, gevolgd door theorie en leeractiviteiten. De theorie is verrijkt met aansprekende voorbeelden en online videomateriaal.

Het eerste deel is gericht op de ontwikkeling van meervoudig kijken. Het tweede deel biedt een handelingskader voor meervoudig verbinden. Dit kader is gebaseerd op vijf pijlers: cultuursensitief exploreren, intercultureel communiceren, verbinden vanuit empowerment, zingevend werken en samenwerken aan een inclusieve samenleving. Het boek is geschreven voor studenten van sociale studies, maar kan ook gebruikt worden door professionals, bijvoorbeeld in Communities of Practice.

Het boek biedt een gedegen voorbereiding op het diversiteitbewust werken met individuen, groepen en gemeenschappen binnen het sociale domein. Daarnaast kan het gebruikt worden ter voorbereiding op stages en werksituaties in het buitenland (internationalisering).

De herziening sluit aan bij een aantal nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die zijn weerslag hebben op het sociale domein. Het gaat hier om de transformaties naar een superdiverse samenleving en de nieuwe werkterreinen en de kerntaken binnen het sociaal werk. Dit heeft er toe geleid dat het aantal hoofdstukken verdubbeld is en de basiskennis en de praktijkopdrachten meer gericht zijn op het leren omgaan met (super)diversiteit. Daarnaast is de aandacht meer gericht op het verbindend werken met alle sociaal kwetsbare personen, ongeacht welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft, dus niet alleen op mensen met een migratieachtergrond.

Voor docenten die Met nieuwe ogen verplicht hebben voorgeschreven, is gratis docentenmateriaal beschikbaar.
Dit materiaal bestaat uit vijf powerpointpresentaties en een docentenhandreiking.

Request teaching material

Marian Dries is andragoog en verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent, onderwijsontwikkelaar en adviseur Cultuursensitief werken en Diversiteit. Zij heeft verschillende programma’s ontwikkeld op het gebied van Diversiteit & Presentie, Onderzoek & Innovatie en Professionele ontwikkeling.

Martha van Endt-Meijling was arts en voorheen verbonden aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij heeft verschillende boeken geschreven over het omgaan met cultuurverschillen. Van haar verschenen bij Uitgeverij Coutinho Medische kennis voor hulpverleners en Rituelen en gewoonten - Geboorte, ziekte en dood in de multiculturele samenleving.