Pedagogiek in de onderwijspraktijk

Een geïntegreerde benadering

1st edition | 2011 | Jeroen Onstenk
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Pedagogiek in de onderwijspraktijk | Boek

9789046902516, 232 pages
€30.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Pedagogiek in de onderwijspraktijk | E-book

9789046961261, 232 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Onze maatschappij stelt hoge eisen aan leraren. Kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen en goede resultaten behalen, maar ook ondersteund worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De leraar moet zorgen voor een veilig en optimaal leerklimaat voor alle kinderen in de klas. Hoe vind je als leraar een manier van pedagogisch handelen die voldoet aan alle eisen, en waarin je ook jezelf nog kunt vinden?Pedagogiek in de onderwijspraktijk
biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een geïntegreerde benadering van pedagogisch handelen in het onderwijs, en een eigen visie daarop. Het boek bespreekt drie dimensies van de pedagogische visie: de pedagogische opdracht, het pedagogisch klimaat en het pedagogisch perspectief op de leeromgeving. Hierbij is er specifieke aandacht voor passend onderwijs, omgaan met diversiteit en samenwerken met ouders en educatieve professionals in en rond de school. In de laatste hoofdstukken plaatst de auteur de geïntegreerde pedagogische aanpak in een maatschappelijk kader. Met behulp van de geboden theorie en treffende voorbeelden kunnen (aankomende) leraren een goed onderbouwde visie op pedagogisch handelen ontwikkelen.

Pedagogiek in de onderwijspraktijk is bedoeld voor pabostudenten, studenten pedagogiek en leerkrachten in het basisonderwijs en het vmbo.

Jeroen Onstenk is lector Geïntegreerd Pedagogisch Handelen aan Hogeschool Inholland. Hij schreef eerder Lerend leren werken en was medeauteur van Ontwikkeling door onderzoek en Ontwikkeling door werkplekleren.

'Samengevat is het een prima opleidingsboek voor pabo's omdat het de complexiteit van het onderwijs niet reduceert tot een zo effectief mogelijk in te richten productieproces. Maar het is zeker ook een mooi boek voor iedereen in het (basis)onderwijs die zo nu en dan extra inspiratie en onderbouwing van zijn of haar pedagogisch handelen zoekt' – PIP*66. Pedagogiek in de praktijk, april 2012 

'Dit goed gedocumenteerde boek (met praktijkvoorbeelden in gekleurde kaders) biedt voldoende mogelijkheden om een eigen visie te ontwikkelen op de opvoedende taak van een leerkracht. (...) Hoewel het boek bedoeld is als lesboek voor de Pabo, zal de geïnteresseerde leerkracht er genoeg in vinden om kennis te kunnen nemen van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en om oude kennis weer op te frissen. Aanbevolen!' – Criterium, onderwijsblad op gereformeerde grondslag, december 2012