Pedagogiek voor professionele opvoeders

2nd edition | 2008 | Hans Jan Kuipers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Pedagogiek voor professionele opvoeders | Boek + website

9789046901151, 224 pages Onbeperkt toegang tot website
€27.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Pedagogiek voor professionele opvoeders | E-book + website

9789046962060, 224 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€27.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Nu er een uitgebreide voor- en naschoolse opvang en een digitaal kinddossier in het leven zijn geroepen, rijst de vraag: Wie of wat geeft professionals en beleidsmakers het recht naast de ouders te staan en invloed uit te oefenen op de opvoeding van hun kinderen?

In Pedagogiek voor professionele opvoeders gaat de auteur om deze vraag te beantwoorden te rade bij enkele wetenschappers die de fundamenten hebben gelegd voor het huidige pedagogisch denken. Hij plaatst hun denkbeelden in de maatschappelijke context van toen en nu. Door deze aanpak wordt vooral het eigen denken van de (toekomstige) professionele opvoeder gestimuleerd. Zo leert de lezer om zich geregeld af te vragen wat theorieën uit het verleden op kunnen leveren voor het actuele pedagogische werk. De theorie wordt verlevendigd door casuïstiek en voorbeelden van opvoedingssituaties uit de literatuur en de beeldende kunst. Ook vergelijkt de auteur de pedagogiek met de sociologie en psychologie.

Pedagogiek voor professionele opvoeders is geschikt voor de opleiding pedagogiek en studenten aan lerarenopleidingen, social work en gezondheidszorg, maar ook voor professionals in de pedagogiek.

In de tweede, herziene druk wordt meer aandacht besteed aan het ecologische systeemmodel van Bronfenbrenner en een directe koppeling gemaakt tussen de sociologie van Durkheim en de politieke en pedagogische belangstelling voor sociale cohesie. Nieuw zijn de samenvattingen per paragraaf die kort de theorie op een rijtje zetten.
Hans-Jan Kuipers is gepromoveerd als historisch pedagoog en nu als docent verbonden aan de School of Social Work van INHOLLAND Alkmaar.