Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie

Protocollaire behandelingen op maat

2nd edition | 2020 | Erik ten Broeke, Kees Korrelboom, Marc Verbraak, Steven Meijer (red.)
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie | Boek

9789046906569, 815 pages
€81.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Relatief kortdurende protocollaire behandelingen bij psychische stoornissen hebben een vaste plaats gekregen in de huidige behandelpraktijk. Het combineren van wetenschappelijk onderbouwde protocollaire behandelingen met patiënt-specifieke behandelingen is hierbij het uitgangspunt. In het Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie laten de auteurs zien hoe deze protocollaire behandelingen in de praktijk werken en hoe ze gecombineerd kunnen worden met doelgerichte, gefundeerde, op de patiënt toegesneden interventies.


Naast enkele algemene hoofdstukken ligt de nadruk op de bespreking van de behandeling van patiënten met diverse stoornissen. Om de kracht van GCGt te laten zien, worden eerst de stoornis en de beschikbare standaardbehandelingen algemeen beschreven. Daarna wordt aan de hand van een concrete casus een protocollair gestarte behandeling uitgewerkt. Met behulp van het GCGt-model reflecteren de auteurs vervolgens op het praktisch-therapeutisch handelen in deze casus, zeker waar wordt afgeweken van de protocollaire behandeling. Samen met de vele praktische tips en adviezen, slaan zij hiermee een brug vanuit het model en de werkwijze van GCGt, naar de toepassing ervan in de praktijk bij een groot aantal stoornissen.

Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie biedt praktische handvatten en ondersteuning voor zowel de therapeut in opleiding als de ervaren cognitief gedragstherapeut. De uitgave is een waardevolle aanvulling op Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie – Handboek voor theorie en praktijk van Kees Korrelboom en Erik ten Broeke.

Het boek is volledig geactualiseerd. Door goed te kijken naar de ervaringen uit de praktijk van de gedragstherapie en de opleidingen tot gedragstherapeut, is het Praktijkboek zodanig herschreven dat het weer goed aansluit bij werkwijze zoals in het Handboek is beschreven.

Daarnaast is een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd, waaronder hoofdstukken over de behandeling van ziekteangststoornis (voorheen hypochondrie), impulscontrolestoornissen en depressie. Ook nieuw zijn hoofdstukken over transdiagnostische aspecten van GCGt, suïcidaliteit en hechtingstheorie tegen de achtergrond van GCGt.

Erik ten Broeke is als klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut vrijgevestigd te Deventer. Hij is supervisor en opleider voor de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en door de VEN erkend als EMDR-trainer.
Kees Korrelboom is klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Hij werkt als onderzoeker, opleider en behandelaar bij PsyQ Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep. Hij is tevens bijzonder hoogleraar aan het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. Verder is hij zowel erelid als lid van verdienste van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).
Marc Verbraak is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt als directeur planbare zorg bij Pro Persona Connect en als hoofdopleider gezondheidszorgpsychologen bij Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Opleiders in Mens & Maatschappij. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van P3NL, de federatie van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten.
Steven Meijer is als klinisch psycholoog en gedragstherapeut vrijgevestigd te Deventer. Hij is supervisor en opleider voor de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en door de VEN erkend als EMDR-trainer.