Praktijkonderzoek in de school

4th edition | 2020 | Cyrilla van der Donk, Bas van Lanen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Praktijkonderzoek in de school | Boek + website

9789046907320, 384 pages Onbeperkt toegang tot website
€39.50
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

Praktijkonderzoek in de school | Code voor website

9789046969748 Onbeperkt toegang tot website
€10.95
 • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Veel leraren en leraren in opleiding voeren praktijkonderzoek uit in hun eigen school en zoeken op systematische wijze naar antwoorden op vragen die hun onderwijspraktijk oproept. Praktijkonderzoek is een professionele leer- en innovatiestrategie die beschouwd kan worden als een vorm van kwaliteitszorg die in de beroepspraktijk verankerd is. Het leidt tot kennis over en inzicht in de dagelijkse onderwijspraktijk en de realisatie van verbeteringen.

Praktijkonderzoek in de school biedt een leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van dit onderzoek. Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken zijn de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar de onderwijspraktijk vanuit een realistische visie op de waarde die het kan hebben voor onderwijsorganisaties, leraren, leerlingen en andere belanghebbenden. Zeven kernactiviteiten van praktijkonderzoek staan centraal: oriënteren, richten, plannen, verzamelen, analyseren & concluderen, ontwerpen en rapporteren & presenteren.


Praktijkonderzoek in de school
is bedoeld voor zowel aankomende leraren in Nederland en België als voor professionals die al in het onderwijs werkzaam zijn

De auteurs hebben Praktijkonderzoek in de school volledig geactualiseerd en onder meer informatie toegevoegd over:

 • Het uitvoeren van een contextanalyse
  Bij praktijkonderzoek is de beroepscontext nadrukkelijk verbonden aan het onderzoeksproces en de opbrengsten daarvan. In deze nieuwe versie bieden de auteurs de lezer een kader aan de hand waarvan de beroepscontext bij het doorlopen van de kernactiviteit ‘Oriënteren’ in kaart kan worden gebracht.
 • Het afbakenen van een praktijkprobleem
  Met het doorlopen van de kernactiviteit ‘Oriënteren’ wordt het praktijkprobleem in de breedte verkend (divergeren). Tijdens de daaropvolgende kernactiviteit ‘Richten’ wordt bepaald wat wel en wat niet onderzocht gaat worden (convergeren). De keuzes die gemaakt worden om het praktijkprobleem af te bakenen, worden onderbouwd aan de hand van eigen ervaringen, data uit de praktijk en inzichten uit de literatuur. In deze vierde herziene druk wordt de lezer met behulp van diverse praktische technieken ondersteund bij het verantwoorden van deze keuzes.
 • Het kiezen van methoden van dataverzameling
  Bij praktijkonderzoek kunnen verschillende methoden voor dataverzameling worden ingezet. Deze methoden leveren verschillende soorten data op; voorgestructureerde (kwantitatieve) data dan wel minder gestructureerde (kwalitatieve) data, of een combinatie daarvan. Deze vierde herziene versie biedt de lezer aanvullende ondersteuning bij het kiezen van de methoden van dataverzameling voor zijn of haar praktijkonderzoek.
 • Het divergeren en convergeren bij ontwerponderzoek
  Ontwerpen is een systematisch proces, maar vraagt ook om de nodige creativiteit. Er worden creatieve technieken ingezet om verschillende ontwerpideeën te genereren (divergeren), waarna een keuze wordt gemaakt (convergeren) voor het best passende idee. In deze nieuwe versie worden verschillende technieken aangeboden die hierbij van waarde kunnen zijn.
 • Het gebruikmaken van theorie gedurende het onderzoek
  Bij een praktijkonderzoek wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van theoretische bronnen en wordt de theorie verbonden met de praktijk. Mede op basis hiervan ontstaan nieuwe inzichten en/of worden bestaande inzichten getoetst in de praktijk. In deze nieuwe versie wordt de lezer nadrukkelijker ondersteund bij het benutten van theorie in verschillende fasen van zijn of haar praktijkonderzoek.
 • Het onderscheid tussen methodologische kwaliteit, bruikbaarheid en overdraagbaarheid bij de spelregels van praktijkonderzoek
  Voor praktijkonderzoek gelden specifieke criteria voor methodologische kwaliteit, bruikbaarheid en overdraagbaarheid, die recht doen aan de eigenheid van onderzoek van professionals dat gericht is op praktijkproblemen. In deze nieuwe uitgave zijn de richtlijnen nadrukkelijk verbonden aan de methodologische kwaliteit, bruikbaarheid en overdraagbaarheid, op basis waarvan criteria kunnen worden bepaald voor het uitvoeren, evalueren en beoordelen van onderzoeksopdrachten.
 • Het onderscheid tussen kennisgericht praktijkonderzoek en ontwerponderzoek
  De auteurs onderscheiden twee vormen van praktijkonderzoek; kennisgericht praktijkonderzoek en ontwerponderzoek. Waar de eerste vorm zich richt op het verkrijgen van diepgaande inzichten in de eigen praktijk, staat bij de tweede vorm ook het oplossen van praktijkproblemen en daarmee de verbetering van de praktijk centraal. In vergelijking met voorgaande edities wordt het kennisgericht praktijkonderzoek en het ontwerponderzoek nu meer in samenhang besproken. Zo krijgt het ontwerponderzoek niet alleen aandacht in hoofdstuk 8, maar ook in de andere hoofdstukken.

Het docentenmateriaal bij Praktijkonderzoek in de school bestaat uit de volgende documenten:

 1. Beoordelen van praktijkonderzoek (PDF en Word);
 2. Leerlijn praktijkonderzoek (PDF en Word);
 3. Powerpoint Praktijkonderzoek in de school.
Request teaching material

Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen hebben jarenlange ervaring met praktijkonderzoek in het hoger onderwijs in Nederland, België en Duitsland. De auteurs hebben diverse boeken in binnen- en buitenland geschreven op het gebied van praktijkonderzoek.