Professioneel pedagogisch handelen

Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties

3rd edition | 2014 | Gerbert Sipman
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Professioneel pedagogisch handelen | Boek + website

9789046904213, 223 pages Onbeperkt toegang tot website
€26.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Professioneel pedagogisch handelen | E-book + website

9789046962558, 223 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€26.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Veel professionele opvoeders ervaren dat de gedragsproblematiek onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarmee omgaan, vraagt veel van hun kwaliteiten. Dit vernieuwende boek biedt hiervoor een aanpak gebaseerd op de ecologische pedagogiek, een stroming die de theorieën rond gedragsproblemen integreert.


In de ecologische pedagogiek wordt (probleem)gedrag beschouwd in relatie tot de omgeving. Professioneel pedagogisch handelen concretiseert deze relatief nieuwe stroming middels een helder model. De lezer leert te onderzoeken welke protectieve en/of risicofactoren het gedrag op welke wijze beïnvloeden. De vraag is steeds weer wat de professionele opvoeder kan doen om beter tegemoet te komen aan de extra (onderwijs-)behoeften van de kinderen/jongeren. Deze derde editie betreft een geactualiseerde druk naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen van gebruikers. Het boek legt een sterke relatie tussen theorie en praktijk en bestaat uit vier delen. Eerst komen het kader rond probleemgedrag, de ecologische pedagogiek en traditionele theorieën rond gedrag aan bod. Het vierde deel gaat in op het voorkomen en verhelpen van problemen. Rode draad in elk deel is een casus met praktijkvragen. Het boek bevat veel praktische suggesties. De ondersteunende website biedt extra hulpmiddelen.

Professioneel pedagogisch handelen richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen.

De vorige druk is verschenen bij Boom Lemma Uitgevers.

Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Hij is als docent pedagogiek en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

'Een boek vol informatie met ter afsluiting twee kinddossiers om de theorie in de praktijk te oefenen!' - HJK, april 2015

'Het boek geeft brede informatie gekoppeld aan uitgebreide bijlagen en materiaal op een website. Het is goed leesbaar en goed volgbaar, met name door de opbouw, inleidingen, inhoudsopgaven, samenvattingen, tips, methoden, checklists, kijkwijzers en het gebruik van iconen. Het boek blijft dicht bij de pedagogische praxis en geeft daarbij casuïstiek, praktijkvoorbeelden, oefenmogelijkheden en literatuur, waarbij het de lijn lezen, toepassen en vragen volgt. De lezer wordt stap voor stap aan de hand meegenomen.' - Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2015