Sportbeleid in Nederland

Van vereniging tot rijksoverheid

2nd edition | 2019 | Sanne Cobussen, Erik Puyt, Arnoud van de Ven
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Sportbeleid in Nederland | Boek

9789046906644, 302 pages Onbeperkt toegang tot website
€36.50
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

Sportbeleid in Nederland | E-book

9789046967676, 302 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€36.50
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

De wereld van de sport lijkt eenvoudig, maar bij ‘gewoon’ kunnen sporten komt nogal wat kijken. Hoe ziet het beleid in verschillende organisaties eruit? En welke ontwikkelingen zijn er voor de toekomst te verwachten? Sportbeleid in Nederland behandelt het Nederlandse sportbeleid in drie delen.


Deel 1 van Sportbeleid in Nederland is inleidend van aard met een definiëring van sport en uitleg over beleid. In deel 2 wordt de beleidscyclus besproken, waarbij de sportvereniging, ter herkenbaarheid van de student, het uitgangspunt is. In deel 3 wordt de beleidscyclus toegepast op de praktijk van alledag in vrijwel alle Nederlandse sportgerelateerde organisaties; verenigingen, gemeenten (incl. buurtsportcoaches), het rijk, sportbonden, NOC*NSF en de commerciële sector met de fitnessbranche. Zo worden beleidstheorieën praktisch en concreet toegepast op de sportwereld. Ook wordt beschreven voor welke beleidsuitdagingen deze sectoren in de nabije toekomst komen te staan en is het sportakkoord 2018-2022 opgenomen in het boek.

Sportbeleid in Nederland is geschreven voor studenten van hbo-sportopleidingen en sluit aan bij praktijkonderzoek in de sport. Daarnaast kunnen ambtenaren, bestuurders, vrijwilligers en professionals in de sport dit boek voor zelfstudie gebruiken. Voor docenten zijn op aanvraag PowerPoints, antwoorden op de vragen uit het boek en toetsvragen beschikbaar.

Het sportbeleid is volop in beweging. Het boek is daarom grondig herzien om zo actueel mogelijk te zijn. Ten opzichte van de 1e editie is het volgende veranderd:

 • Alle casussen zijn beoordeeld op relevantie en waar mogelijk vervangen door een actueel voorbeeld;
 • Alle hoofdstukken zijn herzien, waarbij hoofdstuk 1,2,3 en 10 grondig zijn herschreven;
 • Er is een verdiepend hoofdstuk toegevoegd, hoofdstuk 14, over de veranderingen in het sportbeleid, de visie van de overheid en de actuele stand van zaken wat betreft het sportbeleid op rijksniveau. Zo is het sportakkoord 2018-2022 verwerkt in het boek.

Het docentenmateriaal bestaat uit:

 • PowerPointpresentaties;
 • antwoorden op de vragen uit het boek;
 • toetsvragen.

 

Request teaching material

Sanne Cobussen, Erik Puyt en Arnoud van de Ven zijn ieder docent/onderzoeker bij de opleiding Sport en Bewegen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Erik Puyt is daarnaast beleidsadviseur bij Team Sportservice.