Statistische toetsen in economische toepassingen

2nd edition | 2016 | Jaap Klouwen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Statistische toetsen in economische toepassingen | Boek + website

9789046905302, 232 pages Onbeperkt toegang tot website
€30.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Statistische toetsen in economische toepassingen | E-book + website

9789046963654, 232 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Hoe kan een chocoladefabriek bij een kwaliteitscontrole vaststellen of het gewicht van de repen inderdaad 100 gram is? Hoe betrouwbaar is de mededeling van een bedrijf dat de kosten tussen de € 100.000 en € 120.000 per maand liggen? En wanneer mag je zeggen dat een bepaald onderzoeksresultaat significant is? Statistische toetsen in economische toepassingen behandelt de basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie.


In de eerste drie hoofdstukken van Statistische toetsen in economische toepassingen komen betrouwbaarheidsintervallen en statistische toetsen aan bod. De vier daaropvolgende hoofdstukken zijn gewijd aan specifieke toetsen en/of toepassingen uit de bedrijfseconomie, accountancy, logistiek en commerciële economie. Het laatste hoofdstuk gaat over enkelvoudige en meervoudige lineaire regressieanalyse. Er is ruim aandacht voor het inzetten van Excel bij allerlei statistische berekeningen. Ook komt het gebruik van de grafische rekenmachine aan bod. Met de opgaven aan het eind van elk hoofdstuk kan de theorie geoefend worden.

Statistische toetsen in economische toepassingen is geschreven voor hbo-studenten van bedrijfseconomische, bedrijfskundige en commerciële opleidingen. Bij deze uitgave hoort een website met handige Excelbestanden en voor docenten zijn de uitwerkingen van de opgaven beschikbaar.

De onderwerpen van dit boek sluiten aan bij die van Basisboek kwantitatieve methoden – Statistiek met Exceltoepassingen van Donald van As en Jaap Klouwen.

In deze tweede, herziene druk zijn de opgaven deels vernieuwd en aangevuld. In de grijze kaders met de ‘rekenmethoden’ is de Excelmethode voorop gezet (omdat die het meest wordt gebruikt) en voorzien van een schermafbeelding. Er is extra uitleg opgenomen over de √n-wet, de eindigepopulatiecorrectie en daarmee te berekenen steekproefgrootte als de populatiegrootte bekend is, en de ‘tekentoets’. In het nieuwe hoofdstuk 8 worden enkelvoudige en meervoudige lineaire regressie behandeld.

Het docentenmateriaal bevat de uitwerkingen van de opgaven uit Statistische toetsen in economische toepassingen

 

Request teaching material

Jaap Klouwen is verbonden aan de Faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam. Hij houdt zich onder andere bezig met het geven van onderwijs in kwantitatieve toepassingen binnen de economie.