Filter
Teacher education

Teacher education

For the preparation of teachers at the elementary- and secondary-school levels, Uitgeverij Coutinho develops general and subject-specific materials. We aim to improve our successful publications and develop new materials. You can use our publications as a student, and being a teacher, as a reference book. Check the following overview and find all publications on your subject.

8 Items

per page
Set Ascending Direction
  1. Cyclisch onderwijs ontwerpen

    Cyclisch onderwijs ontwerpen

    • Ondertitel : In vijf stappen naar passende leeractiviteiten
    • Auteurs : Anouke Bakx, Anje Ros, Erik Bolhuis
    • Druk : 2nd edition
      Verschijningsjaar : 2017

    Als leerkracht sta je voor de uitdagende taak om je leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Vanwege de aanhoudende stroom van onderwijsvernieuwingen, razendsnelle technologische ontwikkelingen en eisen van ouders moeten leerkrachten hun manier van werken steeds veranderen. Maar hoe doe je dat?…

    Show product
  2. Ontwikkeling in de groep

    Ontwikkeling in de groep

    • Ondertitel : Groepsdynamica bij kinderen en jongeren
    • Auteurs : Marianne Luitjes, Ilona de Zeeuw-Jans
    • Druk : 2nd edition
      Verschijningsjaar : 2017

    Ontwikkeling in de groep is een uniek handboek, dat zich richt op het werken met groepen kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren leren veel van de groepen waarin ze tijd doorbrengen en daarom hebben hun ervaringen binnen groepsverband grote invloed op hun ontwikkeling. Omgekeerd bepalen individuele kinderen en jongeren de groepsdynamiek. Professionals die op een adequate manier dergelijke processen van kinderen en jongeren bijsturen, dragen bij aan een goede ontwikkeling van de groep en van ieder kind.

    Show product
  3. Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool

    Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool

    • Ondertitel : Een dynamische visie op leren en onderwijzen
    • Auteurs : Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk, Paul van Geert
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2017

    Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunne…

    Show product
  4. Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context

    Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context

    • Ondertitel : Van startbekwaam naar stadsbekwaam
    • Auteurs : Ruben Fukkink, Ron Oostdam
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2016

    In de onderwijswereld komt er steeds meer aandacht voor urban education, oftewel onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Werken in de stad vraagt om specifieke onderwijs- en opvoedingsvaardigheden. Leraren en pedagogen in opleiding moeten niet alleen startbekwaam, maar ook stadsbekwaam wor…

    Show product
  5. Professioneel pedagogisch handelen

    Professioneel pedagogisch handelen

    • Ondertitel : Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties
    • Auteurs : Gerbert Sipman
    • Druk : 3rd edition
      Verschijningsjaar : 2014

    Veel professionele opvoeders ervaren dat de gedragsproblematiek onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarmee omgaan, vraagt veel van hun kwaliteiten. Dit vernieuwende boek biedt hiervoor een aanpak gebaseerd op de ecologische pedagogiek, een stroming die de theorieën rond gedragsproblemen integreer…

    Show product
  6. Pedagogiek in de onderwijspraktijk

    Pedagogiek in de onderwijspraktijk

    • Ondertitel : Een geïntegreerde benadering
    • Auteurs : Jeroen Onstenk
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2011

    Onze maatschappij stelt hoge eisen aan leraren. Kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen en goede resultaten behalen, maar ook ondersteund worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De leraar moet zorgen voor een veilig en optimaal leerklimaat voor alle kinderen in de klas. Hoe vind je al…

    Show product
  7. Oplossingsgericht begeleiden

    Oplossingsgericht begeleiden

    • Ondertitel : Basisboek voor het primair onderwijs
    • Auteurs : Denny Kayser
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2010

    Alle kinderen hebben een eigen persoonlijkheid en een eigen leerstijl. Om een goede leeromgeving te scheppen, moet de leerkracht kunnen omgaan met deze diversiteit. Een zeer geschikte benadering hiervoor is de oplossingsgerichte aanpak, waarbij wordt uitgegaan van de eigen competenties van leerlinge…

    Show product
  8. Open ogen in de kleurrijke klas

    Open ogen in de kleurrijke klas

    • Ondertitel : Perspectieven voor de onderwijspraktijk
    • Auteurs : Maaike Hajer, Mylène Hanson, Betsy Hijlkema, Annelies Riteco
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2007

    Leraren krijgen steeds vaker te maken met diversiteit in culturele achtergronden en taalvaardigheid binnen hun klassen. Lesgeven in zo'n kleurrijke klas vraagt oog voor leerlingen en hun eigenheid, oog voor het contact dat je als leraar hebt met de leerlingen, als basis voor hun actieve inbreng in k…

    Show product

8 Items

per page
Set Ascending Direction