Filter
Language education

Language education

For over forty years Uitgeverij Coutinho specializes in foreign language teaching methods. We offer course books at different CEFR-levels, and materials for skills development such as grammar or vocabulary. It is also important to us to support teachers at preparing their lessons. A large selection of publications on teaching methodology, didactics of literature and inspiring activities are available.

10 Items

per page
Set Ascending Direction
  1. Omslag Handboek vreemdetalendidactiek ISBN 9789046907641

    Handboek vreemdetalendidactiek

    • Ondertitel : vertrekpunten-vaardigheden-vakinhoud
    • Auteurs : Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal, Rick de Graaff (redactie)
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2020

    Vreemde talen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, en ze komen van pas bij internationale samenwerking. Wie meerdere talen beheerst, heeft ruimere communicatiemogelijkheden en is beter in staat om taal te doorzien en om zich in te leven in andere cu…

    Show product
  2. Woordenstroom

    Woordenstroom

    • Ondertitel : Werkvormen voor woordenschat
    • Auteurs : Lotte Minnema
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2018

    Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat een cursist het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet er tijdens de les vaak bij in.…

    Show product
  3. DigiTaal

    DigiTaal

    • Ondertitel : Werkvormen voor het talenonderwijs
    • Auteurs : Masja Mesie, Guus Perry, Patricia Rose
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2017

    Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Bovendien staat het internet vol met leuke gratis tools. Maar hoe kun je die digital…

    Show product
  4. Differentiëren in het talenonderwijs

    Differentiëren in het talenonderwijs

    • Ondertitel : Kleine ingrepen, grote effecten
    • Auteurs : Johan Keijzer, Karen Verheggen, Det van Gils
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2016

    Hoe zorg je dat een groep leerlingen of cursisten, die in vele opzichten van elkaar verschillen, gemotiveerd met de doeltaal aan de slag gaan? Taalleerders kunnen er veel baat bij hebben om op hun eigen niveau, manier en tempo te werken. Ook het ministerie en de inspectie willen aandacht voor het be…

    Show product
  5. Taalprikkels

    Taalprikkels

    • Ondertitel : Korte activiteiten voor elke taalles
    • Auteurs : Vita Olijhoek, Anja Valk
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2016

    Elke taaldocent krijgt ermee te maken: die momenten in de les dat de aandacht van de groep inzakt, ondanks alle goede voorbereidingen. Dan is het tijd om de boel even wakker te schudden!Taalprikkels biedt een handige verzameling van 60 prikkelende taalactiviteiten die kunnen worden ingezet om de gro…

    Show product
  6. Actief met taalvaardigheid

    Actief met taalvaardigheid

    • Ondertitel : Werken met literaire genres in de klas
    • Auteurs : Françoise Lucas
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2015

    Actief met taalvaardigheid is een praktisch werkvormenboek waar de (aankomend) docent MVT en NT2 gelijk mee aan de slag kan. In één oogopslag is duidelijk wat er geoefend wordt en wat daarvoor nodig is. Het boek biedt uitkomst om op een speelse en actieve manier de leerlingen de vaardigheden luist…

    Show product
  7. Actief met taal

    Actief met taal

    • Ondertitel : Didactische werkvormen voor het talenonderwijs
    • Auteurs : Dieuwke de Coole, Anja Valk
    • Druk : 2nd edition
      Verschijningsjaar : 2015

    Taalmethodes bieden vaak kant-en-klare lessen waarmee docenten efficiënt en verantwoord aan de leerdoelen kunnen werken. Maar daarnaast blijven docenten behoefte hebben aan werkvormen die ze in kunnen zetten om te reageren op wat er in de klas gebeurt. Hoe laat je die woordenlijst nog een keer de r…

    Show product
  8. Nederlands in de tweede fase

    Nederlands in de tweede fase

    • Ondertitel : Een praktische didactiek
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2002

    Met de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs is een nieuw examenprogramma Nederlands voor havo en vwo van kracht geworden. Docenten en studenten moeten dat programma vertalen in concrete lessen. In dit boek wordt uitgelegd hoe zij de eindtermen van het examen-programma kunnen leze…

    Show product
  9. Dictoglos

    Dictoglos

    • Ondertitel : Samenwerkend leren in het tweede- en vreemde-taalonderwijs
    • Auteurs : Folkert Kuiken, Ineke Vedder
    • Druk : 1st edition
      Verschijningsjaar : 2000

    Dictoglos is een werkvorm voor het taalonderwijs, waarbij de interactie tussen taalleerders centraal staat en verschillende taalvaardigheden tegelijkertijd worden geoefend. Naar aanleiding van een luisteroefening maken cursisten, in overleg met elkaar, een grammaticaal en lexicaal correcte reconstru…

    Show product
  10. Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs

    Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs

    • Auteurs : René Appel, Anne Vermeer
    • Druk : 2nd edition
      Verschijningsjaar : 1996

    Om goed taalonderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk te weten hoe iemand een vreemde of tweede taal leert. De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het verloop van tweede- of vreemde-taalverwerving en de factoren die van invloed zijn op het verwervingsproces. Ook is veel duidelijk gewo…

    Show product

10 Items

per page
Set Ascending Direction