TaalDigitaal - 3 maanden licentie

1st edition | 2010 | Jan Landsbergen, Frank Landsbergen
TaalDigitaal - 3 maanden licentie

TaalDigitaal - 3 maanden licentie | Code voor website

9789046960004 3 maanden toegang tot website
€8.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Met welke methode zij ook werken, bij veel NT2-docenten en hun cursisten bestaat de behoefte aan extra oefenmateriaal. De website TaalDigitaal voorziet in deze behoefte voor middelhoog tot hoger opgeleiden. Op de website staat een uitgebreide verzameling taaloefeningen voor deze doelgroep (vanaf niveau A2). De oefeningen zijn bedoeld om de kennis van grammatica en vocabulaire 'in te slijpen'.

De website bevat dialoogoefeningen, grammaticaoefeningen en daarbij enkele verkenningsoefeningen. Bij alle oefeningen verschijnt op het scherm een vraag en een serie woorden. De cursist moet een antwoord samenstellen uit de woorden en deze zin intypen. Na iedere zin krijgt de cursist feedback, naar keuze in het Nederlands of Engels.

Bij de dialoogoefeningen gaat het in de eerste plaats om de meest passende reactie in een concrete taalsituatie. Spelenderwijs wordt ook de grammatica geoefend. Meestal zijn er verschillende goede reacties mogelijk en vaak kan de cursist zo het verdere verloop van de dialoog beïnvloeden. Bij de grammaticaoefeningen gebruikt de cursist telkens een bepaalde grammaticale constructie. Ook hierbij is vaak meer dan één goed antwoord mogelijk. Deze oefeningen zijn op grammaticaal onderwerp gerangschikt. Met behulp van de verkenningsoefeningen kunnen de cursisten nagaan met welke grammaticale onderwerpen zij nog problemen hebben.

Naast deze licentie van 3 maanden zijn er ook licenties van 6 maanden en 12 maanden voor TaalDigitaal.

 

Jan Landsbergen is wiskundige en informaticus. Hij had de leiding over de taalgroep bij Philips Research en was hoogleraar taaltechnologie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn emeritaat heeft hij gewerkt als NT2-docent bij het Studiecentrum Talen Eindhoven. Frank Landsbergen is taalkundige. Hij heeft als NT2-docent gewerkt bij het Talencentrum van de Universiteit Leiden, en als ontwikkelaar van trainingen op het Taalcentrum-VU in Amsterdam. Momenteel werkt hij op het INL in Leiden als computerlinguïst. Samen hebben zij een eigen bedrijf, Landsbergen Talen (www.landsbergentalen.nl).