Taalproblemen van nu

Uitleg, oefeningen en antwoorden

1st edition | 2012 | Simon Burgers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Taalproblemen van nu | Boek + website

9789046903360, 119 pages 12 maanden toegang tot website
€22.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Taalproblemen van nu | Code voor website

9789046960301 12 maanden toegang tot website
€10.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Taalproblemen van nu | E-book + website

9789046961377, 119 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€22.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Is het nou een grote huis of een groot huis? Jou boek of jouw boek?

Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Aangezien ze ziek is), het gebruik van een koppelteken in plaats van een apostrof (BN-er; sms-je) en het weglaten van kleine woordjes (Zij zijn het volledig over eens). Maar ook veelvoorkomende klassieke taalproblemen worden behandeld, zoals werkwoordspelling en het gebruik van leestekens, voorzetsels, voegwoorden en verwijswoorden. Daarnaast komen woordvolgorde, alineagebruik en tekstopbouw aan bod; onderwerpen die eveneens nodig zijn om de taalniveaus 3F en 4F (commissie Meijerink) of B2 en C1 (ERK) te bereiken.

De auteur bespreekt de taalkwesties aan de hand van voorbeelden. Daarna volgen steeds oefeningen, die te vinden zijn achter in het boek of op de bijbehorende website. Op de website staan ook een instaptoets en een eindtoets.

Taalproblemen van nu is bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het schrijven van goed Nederlands. Het is in het bijzonder nuttig voor studenten in het hoger onderwijs die hun taalniveau willen verbeteren. Daarnaast is het geschikt voor middelbare scholieren die zich willen voorbereiden op een taaltoets aan het begin van hun vervolgstudie.

Het docentenmateriaal bij Taalproblemen van nu bestaat uit PowerPointpresentaties bij de negen hoofdstukken.

Request teaching material
Simon Burgers is docent communicatie aan de Haagse Hogeschool.
Aantrekkelijk aan deze methode is de digitale instaptoets en eindtoets alsook de vele oefeningen achterin het boek en op de website. De uitleg bij de behandelde taalfouten is helder en eenvoudig. De bijlagen geven een beknopt overzicht van de grammatica - met een uitstekende uitleg over het verschil tussen zinsdelen en woordsoorten aan de hand van voorbeeldzinnen. Ook geven ze inzicht in het gebruik van lidwoorden in andere talen. Dit boek leent zich prima voor zelfstudie.' – NBD Biblion, 6 maart 2013