Veranderen met verstand en gevoel

De kunst van organisatieverandering

3rd edition | 2019 | Rob Kayzel
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Veranderen met verstand en gevoel | Boek + website

9789046906651, 224 pages Onbeperkt toegang tot website
€29.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Veranderen met verstand en gevoel | E-book + website

9789046967904, 224 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.00
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Het veranderen van gewoontes en omgevingen vergt zowel emotionele als rationele inspanningen. Bij een organisatieverandering is het niet anders. In Veranderen met verstand en gevoel wordt organisatieverandering behandeld vanuit deze twee perspectieven.


Het eerste perspectief gaat uit van de wijze waarop mensen omgaan met veranderingen. Het maakt gebruik van inzichten en begrippen uit de psychologie. Het tweede perspectief behandelt veranderingsprocessen die toegepast kunnen worden bij organisatieverandering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de organisatiekunde en managementliteratuur. Het boek gaat daarbij telkens uit van de opvatting dat bij veranderingen rationaliteit (verstand) en emotie (gevoel) evenveel aandacht verdienen.

Elk hoofdstuk begint met leerdoelen en sluit af met opdrachten en een samenvatting. Op de website bij dit boek zijn cases met opdrachten te vinden waarmee de student met het geleerde aan de slag kan gaan.

Veranderen met verstand en gevoel is bedoeld voor hbo-studenten Bedrijfskunde, Finance & Control, HRM en andere economische en sociale opleidingen waarbij verandering en verandermanagement onderdeel van het curriculum is.

Daarnaast is het boek geschikt voor professionals die in hun werk met (organisatie)verandering te maken hebben, zoals professionals in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

In deze herziene druk:

  • is hoofdstuk 6 Problemen bij de groei van organisaties geheel herschreven;
  • is in hoofdstuk 9 Varianten op de basismodellen content toegevoegd die betrekking heeft op veel gebruikte benaderingen in organisatieverandering;
  • zijn er nieuwe cases en voorbeelden opgenomen en;
  • zijn door het gehele boek kleine wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd.

Rob Kayzel heeft als docent bij de opleiding Personeel en Arbeid gewerkt en als onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool van Amsterdam.

"Dit boek heeft als uitgangspunt dat veranderen alleen kan met zowel ratio als emotie. De eerste hoofdstukken staan stil bij niet-rationele zaken, zoals hechting. De auteur beschrijft daarna individuele veranderingsprocessen in algemene zin, hoe deze verlopen, hoe mensen daarmee om kunnen gaan en hoe je anderen kunt begeleiden. Het vijfde hoofdstuk gaat in op weerstand in organisaties, hetgeen een belangrijke reden is waarom reorganisaties kunnen mislukken. Ook komen interventies aan de orde om de weerstand te beïnvloeden. De meer praktische hoofdstukken beschrijven onder meer wat de problemen zijn waarmee organisaties zoal te kampen hebben, hoe veranderdoelen te bepalen en hoe een visie te ontwikkelen. In de laatste hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop veranderingen gestuurd kunnen worden, wat de rol van de adviseur is en zijn relatie met de mensen die hij adviseert. Het is een toegankelijk studieboek voor iedereen die geïnteresseerd is in organisatieveranderingen, bevat opdrachten en heeft online extra studiemateriaal." - Peter de Boer van NBD Biblion