Verzorgingssociologie

Visies op samenleven en zorg

2nd edition | 2013 | Willem Visser
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Verzorgingssociologie | Boek + website

9789046903278, 280 pages Onbeperkt toegang tot website
€30.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Verzorgingssociologie | E-book + website

9789046962220, 280 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

De groeiende individualisering, stress, anonimiteit, geweld, onverschilligheid van mensen jegens elkaar, het zijn de actuele en verontrustende verschijnselen van deze tijd. Ze roepen vragen op als hoe mensen zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke zorg zij voor elkaar hebben: maatschappelijke vragen waar de sociologie zich van oudsher mee bezighoudt.

In Verzorgingssociologie wordt deze problematiek uitgewerkt aan de hand van vijf benaderingen: het structureel functionalisme en de systeemtheorie, het symbolisch interactionisme en de etiketteringstheorie, de disciplineringstheorie, de kritische theorie, en de civilisatietheorie. Elke benadering wordt geïllustreerd aan de hand van actuele teksten uit tijdschriften en dagbladen.

Studenten kunnen na het bestuderen van het boek complexe probleemsituaties in de zorg, hulp- en dienstverlening analyseren en zijn in staat discussies te voeren over de context van cliëntproblemen, de uitwerking van professionaliteit naar de leefgebieden van cliënten en de ontwikkelingen rondom de verzorgingsstaat.

Verzorgingssociologie is geschikt voor gevorderde studenten van zorg- en welzijnsopleidingen.
Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen op allerlei thema's en gebieden zijn in de benaderingen ondergebracht.
Willem Visser studeerde arbeid- en organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam, was enige jaren werkzaam in de hulpverlening en vervolgens als theorie- en praktijkdocent, trainer conflicthantering en supervisor bij de Academie Sociale Professies van de Haagse Hogeschool. Van zijn hand verscheen ook Leren organiseren, eveneens bij Uitgeverij Coutinho.