Vice versa

Schriftelijke taalverwerving Frans voor gevorderden

3rd edition | 2016 | Freek Bakker, Christian Chatot, Matthijs Engelberts, Tom de Wolf
Vice versa
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Vice versa | Boek

9789046905289, 209 pages
€31.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Vice versa bevat een groot aantal vertaalteksten, oefeningen en andere schrijfopdrachten. De teksten zijn verdeeld over twaalf 'dossiers' die elk een bepaald thema behandelen, bijvoorbeeld pers of economie. Per dossier zijn twee Nederlandse en twee Franse vertaalteksten opgenomen. De teksten zijn authentiek en komen uit diverse bronnen. Elk dossier wordt afgesloten met een schrijfopdracht, en een tekst of opdracht waar de lezer in het zakelijk leven mee te maken kan krijgen, of waarin het verschil tussen de Nederlandse en de Franse maatschappij aandacht krijgt. Ook zijn nog twee schrijfopdrachten bijgevoegd waarin de lezer het idioom moet gebruiken dat behoort tot het semantisch veld van het betreffende dossier.

Bij de oefeningen staan verwijzingen naar grammatica's, idioomboeken en vertaalhandboeken die veel gebruikt worden in het hoger onderwijs. Verder wordt bij het merendeel van de oefeningen het probleem dat aan de orde komt kort uitgelegd in een kader. Met het boek krijg je toegang tot de aanvullende website, waarop twaalf vertaalteksten staan die een iets hoger taalvaardigheidsniveau veronderstellen. Bij sommige daarvan voorziet het programma in een commentaar op de vertaling die door de lezer is ingevoerd, bij de andere geeft het een modelvertaling. Een docentenhandleiding is op aanvraag beschikbaar.

In deze derde, herziene druk is de cd-rom vervangen door een website met online studiemateriaal.

Voor docenten is er gratis docentenmateriaal beschikbaar, als zij het boek Vice Versa als verplichte literatuur voor hun studenten voorschrijven.

Request teaching material
De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.