Concreet en beeldend preken

1e druk | 1999 | Paul Oskamp, Rudolf Geel
Concreet en beeldend preken
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Concreet en beeldend preken | Boek

9789062831647, 192 pagina's
€ 25,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Concreet en beeldend preken is een handleiding voor (toekomstige) predikanten, pastoraal werkenden en lekenprekers. Toegelicht met vele voorbeelden komen alle stappen aan de orde die tot een goede preek kunnen leiden. De auteurs vatten de preek op als communicatiemiddel en de predikant als iemand die streeft naar een zo goed mogelijk contact met de hoorders.


Hoe maak je via de taal contact? Hoe houd je de aandacht vast? Waar moet je op letten als je wilt dat de preek niet uitsluitend voor kennisgeving aangenomen wordt? Een goede preek boeit vanaf het begin, maar wat is boeiend? Deze vragen komen in dit boek aan de orde.

Op een prikkelende manier behandelen de auteurs de totstandkoming en vormgeving van preken, van het eerste ontwerp tot en met de voordracht. Zij gaan uitvoerig in op de grondvormen van de preek, zoals verhalende en betogende prediking. Ook laten zij op een verhelderende manier zien aan welke eisen preken voor kinderen moeten voldoen. Verder besteden de auteurs veel aandacht aan zinsbouw en stijl en aan het daadwerkelijk schrijven, formuleren en voordragen van de preek.

Concreet en beeldend preken bevat 'leerpunten' die stimuleren om zelf te oefenen. Met het oog op de analyse van preken is een controlelijst toegevoegd. Het zakenregister maakt dit boek bovendien tot een handig naslagwerk.

Het boek is bedoeld voor predikanten in de brede zin van het woord, maar is dankzij de talrijke voorbeelden en analyses zeker interessant voor taalbeheersers en anderen die zich bezighouden met de totstandkoming en mogelijke effecten van teksten.

Dr. P. Oskamp is predikant. Als rector van theologisch seminarium Hydepark in Doorn was hij belast met de vorming van predikanten.

Dr. R. Geel is verbonden aan de leerstoelgroep Taalbeheersing van de Universiteit van Amsterdam.