Nóg beter worden in je vak?!

De Coutinho Academie
Volle klassen, scholieren met rugzakjes, eindtermen, oudergesprekken… Het onderwijs is een dynamisch veld waar ontwikkeling en leren centraal staan. De ontwikkeling van je leerlingen maar ook die van jou als professional. Bij de Coutinho Academie voor het PO, VO en MBO:

> Vind je de crème de la crème van trainers
> Leer je door te doen, te ervaren en de stof te doorleven
> Krijg je een ijzersterke kennisbasis, direct toepasbaar, effectief