Ons team

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in hoger- en taalonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs door zorgvuldig didactisch sterk onderwijsmateriaal uit te geven. Maak kennis met ons team:

Nynke Coutinho

Ik geef leiding aan de uitgeverij. Samen met onze auteurs en ons team maken we uitgaven van hoge kwaliteit voor het onderwijs. Met onze producten willen we bijdragen aan goed onderwijs. We bieden kennis en vaardigheden voor de professionalisering van studenten, cursisten en docenten. We bedienen een brede educatieve markt: het hoger onderwijs en de volwasseneducatie. Ook hebben we enkele uitgaven voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast ben ik nog uitgever voor de vreemde talen en taaldidactiek.

Katrien Buising

Als hoofd van de afdeling redactie en productie zorg ik samen met mijn team van redacteuren en opmakers voor de realisatie van kwalitatief hoogwaardige content in diverse verschijningsvormen, van papier tot digitaal. Niet alleen inhoud is belangrijk, ook de opbouw en lay-out draagt bij aan een goede studeerbaarheid van ons lesmateriaal. Daar ligt onze focus en daar zijn we goed in. Naast het leidinggeven ben ik verantwoordelijk voor de inkoop en kwaliteitswaarborg van het drukwerk, de daarmee samenhangende kosten en planning. Want veel studiemateriaal belandt nog in boeken, in veel gevallen wel verrijkt en ondersteund met digitale content.

Carlijn Leijen

Binnen de uitgeverij ben ik hoofd marketing & verkoop, en vanuit die functie stuur ik het team op de afdelingen marketing, sales en klantenservice aan. Alle aspecten van de verkoopcyclus van ons studiemateriaal komen in mijn functie en op mijn afdeling voorbij: van het maken en bijsturen van (jaar)plannen, het bedenken van promotionele acties, de organisatie van bijeenkomsten, het bijhouden en verbeteren van de website, tot aan het contact met al onze klanten en auteurs over onze uitgaven. Doordat Uitgeverij Coutinho studiemateriaal ontwikkelt voor verschillende opleidingen, is de diversiteit binnen onze klantgroepen groot. Met het team proberen we aan te sluiten bij de verschillende wensen en vragen van al onze klanten.

Femke van Valkengoed

Binnen Uitgeverij Coutinho heb ik HRM onder mijn hoede. Wanneer je een sollicitatie stuurt, ben ik degene die contact met je opneemt. Mocht je vragen hebben over een vacature dan kun je hiervoor ook bij mij terecht. Daarnaast coördineer en organiseer ik facilitaire zaken die binnen en rondom het pand gedaan worden. Verder houd ik me bezig met diverse bedrijfscontracten en ben ik aanspreekpunt voor zaken rondom het auteursrecht. Auteurs kunnen bij mij onder andere terecht voor vragen over hun contract en royalty’s.

Petra Akkerman

Ik ben marketeer voor sociale studies en gezondheidszorg. Ik ga graag het gesprek aan met docenten op hogescholen, tijdens congressen of op andere bijeenkomsten. Ik bezoek deze geregeld, maar ik organiseer ook een aantal keer per jaar zelf vakinhoudelijke boekpresentaties, studiemiddagen, conferenties en webinars. Via online en offline media breng ik docenten, opleidingen en de pers op de hoogte van de nieuwe uitgaven en de activiteiten van Uitgeverij Coutinho.

Dafni Alverti

Ik werk als uitgever voor Nederlands als tweede taal (NT2) en academische vaardigheden. ‘Welk studiemateriaal ontbreekt nog in de onderwijsmarkt?’ Dat is een van de belangrijkste vragen in mijn werk. Ik ontwikkel online en folio studiemateriaal en ben vanaf het eerste idee tot het einde betrokken bij de productontwikkeling. Samen met auteurs werk ik aan een concept en begeleid ik ze bij het schrijfproces. Daarnaast bezoek ik veel congressen en studiedagen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het werkveld. Heb je een idee voor een nieuwe uitgave? Neem contact met me op!

Thirza Anker

Ik werk als bureauredacteur bij Uitgeverij Coutinho en begeleid het redactieproces waarin van aangeleverde manuscripten volwaardige studieboeken worden gemaakt. Ook draag ik zorg voor het online studiemateriaal bij deze boeken. Ik bewaak de planning en zorg ervoor dat er inhoudelijk en tekstueel correcte uitgaven verschijnen. Als coördinator fungeer ik als aanspreekpunt voor freelancers en onderhoud ik contacten met andere betrokkenen bij het boek, zodat een gemeenschappelijk doel wordt bereikt: het uitbrengen van kwalitatief goede producten waar lezers echt iets aan hebben.

Casper Beekman

Samen met auteurs ontwikkel ik als uitgever studiemateriaal voor de hogere sociale studies. Binnen het hbo gaat het om de bacheloropleidingen Social Work, Pedagogiek, Toegepaste psychologie en Vaktherapie, en natuurlijk de aanpalende Ad-trajecten en masters. Daarnaast ontwikkelen we verdiepende materialen voor praktijkopleidingen en post-hbo-opleidingen, onder andere binnen de ggz. Het gaat om het toekomstbestendig maken van opleidingen en leertrajecten door studiematerialen te ontwikkelen die passen bij een leven lang ontwikkelen. Dit kan alleen samen met auteurs. Heb je een idee voor een nieuwe uitgave, neem dan contact met mij op.

Josée Bierlaagh

Ik ben werkzaam als uitgeefassistent. Wij betrekken graag docenten bij het ontwikkelen van onze nieuwe uitgaven. Bij een nieuw publicatievoorstel vragen we docenten met expertise op het betreffende vakgebied om de eerste opzet te beoordelen. Op die manier hopen we al in een vroeg stadium een indruk te krijgen of de aanpak van de auteur aansluit bij de wensen van de opleiders. Als je een mail van mij krijgt, betreft dat dan ook meestal een verzoek tot beoordeling van een nieuw voorstel. Heb je interesse om in de toekomst benaderd te worden als referent, laat het mij weten. Zodra er een voorstel is dat aansluit bij jouw vakgebied neem ik contact met je op.

Michel van den Burg

Bij Uitgeverij Coutinho ben ik verantwoordelijk voor digitaal uitgeven. Samen met mijn collega’s zorgen we ervoor dat we ons studiemateriaal probleemloos op zo veel mogelijk manieren kunnen uitgeven: op papier of digitaal, als geheel of op maat. Ook ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van onze website. Deze moet prettig werken, of je hem nu op een laptop of een mobiele telefoon bekijkt. Ik houd me verder bezig met het opzetten en verbeteren van onze digitale leeromgevingen, zodat we onze uitgaven eenvoudig kunnen verrijken met uitdagende interactieve oefeningen, audio en video. Tot slot houd ik ervan om onderzoek te doen naar nieuwe technische ontwikkelingen die mogelijk interessant kunnen zijn voor Uitgeverij Coutinho.

Marlon Essers

Ik ben verantwoordelijk voor de marketing van onze uitgaven voor het hoger economisch onderwijs. Ik houd docenten en de pers op de hoogte van nieuwe en herziene uitgaven, middels e-mail, social media en evenementen. Waar mogelijk zijn we aanwezig met onze nieuwste titels bij relevante congressen en op hogescholen. Ook organiseren we geregeld zelf evenementen en webinars om docenten te ondersteunen bij de inzet van onze titels. Daarnaast houd ik mij bezig met het analyseren van het gebruik van onze website, social media en andere marketingkanalen om deze nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van docenten en studenten.

Floor Huizinga

In samenwerking met auteurs, externe redacteuren en collega’s ben ik als bureauredacteur verantwoordelijk voor de redactie van diverse taaluitgaven, in het bijzonder voor het vreemdetalenonderwijs. Ik begeleid kopij naar een eindproduct – of dat een boek is of content op een website of platform – waarmee gebruikers uit de voeten kunnen en hun doelen kunnen bereiken. Daarnaast ben ik als medewerker ICT betrokken bij het uitrollen van onze content in de elektronische leeromgeving Moodle en de verdere digitalisering van Coutinho-uitgaven.

Vincent Hummel

Ik ben werkzaam bij Uitgeverij Coutinho als medewerker business intelligence en projecten. In de praktijk betekent dit dat ik mij bezig houd met de data in de organisatie. Ik beoordeel welke data zinvol kunnen zijn voor besluitvorming, bouw visuele representaties en houd de kwaliteit van onze data in de gaten. Ook ondersteun ik redactie en productie met de technische kant van ons leermanagementsysteem Moodle. Ik beheer bijvoorbeeld onze LTI-tools, let op het design en bewaak de privacy binnen het systeem.

Lorenzo de Jongh

Ik ben grafisch vormgever bij Uitgeverij Coutinho. Ik houd mij bezig met de grafische kant van onze producten: opmaak van boeken, folders, brochures, posters en andere grafische uitingen. Daarnaast houd ik mij bezig met het opnemen en bewerken van audio- en videoproducties, die ter ondersteuning van een boek maar ook van een evenement kunnen zijn. Ook begeleid ik de ontwerpen van omslagen en het proces bij de drukker voor veel van onze titels.

Femke Kikkert

Ik werk als educatief adviseur bij Uitgeverij Coutinho. Docenten kunnen bij mij terecht met al hun vragen over ons bestaande studiemateriaal. Ik kom graag (digitaal) bij je langs voor een persoonlijk gesprek om advies te geven over de toepassing van ons studiemateriaal in jouw lessen. Ook kun je bij mij terecht voor een presentatie over nieuwe uitgaven en het afnemen van gebruikerslicenties voor jouw studenten. Ik geef advies over onze uitgaven voor lerarenopleidingen, vaardighedenonderwijs en hoger economisch onderwijs. Neem gerust contact met mij op.

Michelle de Leeuw

Ik werk als grafisch vormgever bij Uitgeverij Coutinho. Ik heb een passie voor het ontwerpen met een doel. Het maken van zo goed mogelijk studeerbaar materiaal vind ik daarom een leuke uitdaging. De boeken en het digitaal materiaal waar ik de opmaak voor verzorg gaan over uiteenlopende onderwerpen. Ik vind het altijd interessant om naar een vormgeving te zoeken die bij het onderwerp en de doelgroep past.

Maaike Mangelmans-Dorn

Ik ben verantwoordelijk voor de marketing van de uitgaven voor pabo, eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen, vreemde talen en vaardigheden. Ik houd docenten, opleidingen en de pers op de hoogte van nieuwe en herziene uitgaven via online en offline media. Daarnaast organiseer ik geregeld studiedagen, congressen en webinars. Bovendien ben ik namens Uitgeverij Coutinho vaak te vinden op hogescholen, congressen en bij andere bijeenkomsten.

Robin Meeuwisse

Bij Uitgeverij Coutinho houd ik me als uitgever bezig met de acquisitie en ontwikkeling van studiematerialen voor de pabo en de eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen. We brengen elk studiejaar verschillende nieuwe uitgaven uit en actualiseren en verbeteren onze vertrouwde titels geregeld. Om optimaal te blijven aansluiten bij de onderwijspraktijk, werk ik graag met je samen bij het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen. Heb je vragen of opmerkingen over onze uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ik ga graag met je in gesprek!

Marijn Meijer

Als redacteur coördineer ik het redactie-productieproces waarin een manuscript getransformeerd wordt tot een volwaardig Coutinho-product: van de redactie van de tekst en het regelen van het beeldmateriaal, tot de correctie van de laatste drukproeven. Dit doe ik voornamelijk voor onze NT2-methodes. Het doet me goed om met het verzorgen van deze producten bij te dragen aan onze multiculturele samenleving. Verder ben ik binnen de redactie het eerste aanspreekpunt voor het online studiemateriaal bij onze producten; ik denk mee over de structuur van nieuwe sites, regel toegangscodes voor de sites die beveiligd worden en behandel klantvragen over bestaande sites.

Ottilie Oost

Ik ben bureauredacteur van de uitgaven voor sociale studies bij Uitgeverij Coutinho. Ik begeleid de totstandkoming van de studieboeken voor sociale studies, van kopij tot gedrukt boek. Ook online studiemateriaal hoort hierbij. Hiervoor onderhoud ik contacten met alle betrokkenen: auteurs, uitgevers, freelancers en opmakers. Ik vind het mooi om mee te werken aan studieboeken voor aankomende sociaal werkers, omdat die maatschappelijk relevante thema’s hebben. Daarnaast zet ik me graag in voor de studeerbaarheid van onze leermiddelen: de boeken van Uitgeverij Coutinho helpen studenten echt vooruit.

Louise Prompers

Als bureauredacteur draag ik zorg voor de redactionele begeleiding van ons educatieve materiaal. Daarbij horen onder andere het zorgen voor goed studeerbare en correcte teksten, het organiseren van het illustratietraject en het bewaken van de planning. Bureauredactie betekent dat je de spin in het web bent tussen auteurs, uitgevers en vormgevers. Daarnaast ben ik als medewerker ICT medeontwikkelaar van onze workflow, waarmee we vanuit één bronbestand onze content flexibel kunnen aanbieden op papier en in verschillende digitale vormen, waaronder e-books.

Sjoukje Rienks

Bij Uitgeverij Coutinho ben ik productiemedewerker en verzorg ik de grafische vormgeving. Ik lay-out al sinds de jaren tachtig, toen ik tijdens mijn studie publicaties van de vakgroep vormgaf. Mijn passie ligt in het opmaken van studieboeken en talencursussen, want dat zijn vaak wat dikkere en ingewikkeldere boeken. Het maken van aantrekkelijke, studeerbare boeken vind ik een leuke uitdaging.

Monique Rusche

Ik ben werkzaam als marketingassistent. Ik ondersteun marketeers onder andere bij de organisatie van boekpresentaties, studiemiddagen, conferenties en hbo-bezoeken. Ik meld nieuwe en herziene uitgaven aan bij het Centraal Boekhuis, zorg dat de informatie over de uitgaven correct op de website staat en accordeer de aanvragen van docenten voor een beoordelingsexemplaar. Daarnaast komen de aanvragen voor een recensie-exemplaar bij mij binnen. Mocht je een uitgave van ons willen recenseren of wil je dat Uitgeverij Coutinho bij jouw onderwijsinstelling langskomt met nieuwe en herziene uitgaven, neem dan contact met mij op.

Patty Stoker

Ik beantwoord samen met mijn collega Marieke als klantenservicemedewerker alle binnenkomende telefoon en e-mail met vragen van docenten en studenten die aan de slag zijn met ons studiemateriaal. Onder andere met vragen over je Coutinho-account, het online studiemateriaal of je bestelling kun je bij ons terecht. Ook maken we auteurscontracten, addenda en aktes van overdracht en verwerken we gegevens van klanten en auteurs in diverse systemen. We verwerken de orders voor onderwijsinstellingen, de post voor het gehele bedrijf en facturatie voor uitgaven die worden verzonden vanuit de uitgeverij. Tot slot ontvangen we de gasten op kantoor en zorgen we dat alle kantoorbenodigdheden aanwezig zijn.

Tineke Telkamp

Als senior redacteur coördineer ik het redactie- en productietraject: vanaf dat de kopij geschreven is, totdat het boek naar de drukker gaat en de online materialen zijn geüpload. Ik bewaak de kwaliteit, let op de planning en de kosten, en houd contact met alle betrokkenen. Lange tijd heb ik dit vooral voor talen gedaan, en nu ligt mijn focus op lerarenopleiding en pabo. Het geeft mij veel voldoening om van aangeleverde kopij goed studeerbaar studiemateriaal te maken, dat logisch in elkaar zit en aantrekkelijk is om mee te werken. Als daar nog veel voor moet gebeuren: des te leuker!

Hajer Temsamani

Als educatief adviseur ga ik in gesprek met docenten over de studiematerialen van Uitgeverij Coutinho. Zo beantwoord ik vragen over ons bestaande studiemateriaal, en geef ik advies over het inzetten van onze uitgaven voor het hoger sociaal onderwijs, gezondheidszorg, NT2 en talen. Ook ontvang ik feedback over de studiematerialen die ik met mijn collega’s deel. Zo blijven we op de hoogte wat er speelt op de opleiding en kunnen we tijdig anticiperen waar behoefte aan is. Wil je bijgepraat worden over onze uitgaven? Neem gerust contact met me op voor een persoonlijk adviesgesprek of een presentatie.

Andrea Verbeek

Ik ben marketeer van onze uitgaven voor Nederlands als tweede taal (NT2) & inburgering. Mijn voornaamste doel is om NT2-docenten van onder andere talencentra, hogescholen, volksuniversiteiten en taalinstituten goed te informeren over nieuw en herzien studiemateriaal. Dit doe ik middels e-mail, social media, persberichten, het bijwonen van congressen en bijeenkomsten en het zelf organiseren van studiedagen en webinars.

Lisa van Vliet

Als bureauredacteur ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de redactionele werkzaamheden die komen kijken bij het maken van onze studieboeken. Van boek tot website en van beeldmateriaal tot register: samen met de uitgever, auteur en externe redacteuren zorg ik ervoor dat onze uitgaven zowel tekstueel als inhoudelijk van goede kwaliteit zijn. Daarbij verplaats ik me in de behoeften van de doelgroep, zodat studenten en docenten met veel plezier en mooie resultaten aan het werk kunnen met onze uitgaven.

Marieke Weitjens

Ik beantwoord samen met mijn collega Patty als klantenservicemedewerker alle binnenkomende telefoon en e-mail met vragen van docenten en studenten die aan de slag zijn met ons studiemateriaal. Onder andere met vragen over je Coutinho-account, het online studiemateriaal of je bestelling kun je bij ons terecht. Ook maken we auteurscontracten, addenda en aktes van overdracht en verwerken we gegevens van klanten en auteurs in diverse systemen. We verwerken de orders voor onderwijsinstellingen, de post voor het gehele bedrijf en facturatie voor uitgaven die worden verzonden vanuit de uitgeverij. Tot slot ontvangen we de gasten op kantoor en zorgen we dat alle kantoorbenodigdheden aanwezig zijn.