Ontwikkel samen met ons nieuw studiemateriaal

Bij Uitgeverij Coutinho vinden we het belangrijk dat studiemateriaal aansluit op ontwikkelingen in het onderwijs. Als deskundige binnen jouw vakgebied en als docent in het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs weet je als geen ander aan welk lesmateriaal het ontbreekt of waar aanvulling nodig is. Over deze inzichten en ideeën gaan wij graag met je in gesprek.

Met ons een succesvolle uitgave ontwikkelen betekent dat verschillende onderwijsinstellingen met jouw materiaal gaan werken. In samenwerking met de uitgever wordt daarom veel aandacht besteed aan de afstemming met het onderwijs zodat je uitgave breed gedragen wordt. Ook nadat je het manuscript hebt ingeleverd kun je rekenen op de steun en vakkennis van de uitgever, redacteur, productiebegeleider en marketeer. Zorgvuldigheid en deskundigheid zijn hierbij onze belangrijkste uitgangspunten. Wij zorgen samen met jou voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Bij Uitgeverij Coutinho zijn de lijnen kort. Rechtstreeks en regelmatig contact horen voor ons bij een goede samenwerking. Door de informele sfeer voel je je snel thuis bij Uitgeverij Coutinho.

Heb je ideeën voor nieuw studiemateriaal, neem contact op met één van onze uitgevers.

NT2 & inburgering en vreemde talen

Alet Heezemans ontwikkelt studiemateriaal voor het NT2- en vreemdetalenonderwijs, zowel folio als online. We geven uit voor verschillende doelgroepen op bijvoorbeeld volksuniversiteiten, taalinstituten, het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit materiaal is vaak beschikbaar op verschillende ERK-niveaus en kan bestaan uit methodes, maar ook uit uitgaven voor de deelvaardigheden. Daarnaast maken wij uitgaven op het gebied van professionalisering van de docent. Heb je een idee voor nieuw materiaal? Neem contact op met Alet, zij gaat graag met je in gesprek.

Sociale studies

Falco Zwinkels richt zich op het ontwikkelen van studiemateriaal voor de sociale studies. Het sociaal domein is continu in ontwikkeling. Veranderingen en aanpassingen vanuit zowel de politiek, de samenleving als de opleidingen maken het werk binnen dit domein uitdagend. Aan opleidingen de taak om, samen met het werkveld, voorbereid te zijn op de toekomst. Uitgeverij Coutinho helpt bij het toekomstbestendig maken van opleidingen en leertrajecten door studiematerialen te ontwikkelen die passen bij een leven lang ontwikkelen. Dit kan alleen samen met auteurs. Heb je een idee voor een nieuwe uitgave, neem dan contact op met Falco.

Pabo en lerarenopleiding

Robin Meeuwisse is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van studiematerialen voor de pabo en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Naast het geregeld actualiseren en verbeteren van onze vertrouwde uitgaven, brengen we gedurende het studiejaar diverse nieuwe titels uit. We zijn onder andere gespecialiseerd in uitgaven op het gebied van onderwijskunde & pedagogiek, zaakvakken, taaldidactiek, onderzoek & studievaardigheden. Robin gaat graag met je in gesprek over nieuwe ideeën.

Economie, recht, gezondheidszorg en vaardigheden

Annemie Michels ontwikkelt studiemateriaal voor het hoger economisch onderwijs en het gezondheidszorgonderwijs. Voor deze domeinen verschijnen elk jaar diverse nieuwe titels over brede basisonderwerpen, relevante vaardigheden en actuele thema’s. Vertrouwde uitgaven worden geregeld door onze auteurs herzien en verbeterd. Mis je bepaald materiaal of heb je een idee voor een nieuwe uitgave? Neem contact op met Annemie.