Handboek VVTO

Engels op de basisschool

1e druk | 2014 | Alessandra Corda, Karel Philipsen, Rick de Graaff
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Handboek VVTO | Boek + website

9789046903957, 336 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 40,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Handboek VVTO | E-book + website

9789046961360, 336 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 40,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Vroeg Engels groeit snel in het basisonderwijs, mede door nieuw overheidsbeleid. Veel scholen zijn enthousiast begonnen, maar hebben behoefte aan informatie en richtlijnen op school- en leerkrachtniveau om te zorgen voor doorontwikkeling en borging. Handboek vvto is het resultaat van een vruchtbare landelijke samenwerking tussen scholen, opleiders en onderzoekers, onder leiding van het Europees Platform. Het boek slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant. Dat maakt het tot een uniek naslagwerk voor het gehele scholenveld, inclusief opleiding en nascholing.

Handboek vvto bestaat uit drie delen. Deel I bevat een overzicht van (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen rond vvto. Deel II werkt toe naar de praktijk. Het gaat in op didactiek, organisatie en effecten van vvto, curriculumopbouw en kwaliteitsbeleid. In deel III worden praktijkvoorbeelden gegeven en uitwerkingen van een aantal specifieke thema’s voor vvto, zoals differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media.

Handboek vvto is geschreven voor leerkrachten, schoolleiders, opleiders, studenten, beleidsmakers en iedereen die belangstelling heeft voor Engels in het basisonderwijs.

Alessandra Corda is opleidingsmanager cluster talen aan de Hogeschool van Amsterdam en projectleider van het Expertisecentrum mvt. Karel Philipsen is directeur van EarlyBird. Rick de Graaff is hoogleraar Tweetalig Onderwijs, Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht en lector Taaldidactiek Hogeschool InHolland. Aan het boek werkten meer dan dertig experts en ervaringsdeskundigen mee.

'Zonder de pretentie alomvattend te zijn, biedt deze publicatie een overzicht van onderzoek naar vvto, presenteert een aantal belangrijke ontwikkelingen en geeft een grote variatie aan praktijkvoorbeelden. Het is een product van samenwerking met een groep ervaren vvto-leerkrachten en verschaft inzicht omtrent de vraag wat vvto inhoudt en waaraan een school moet voldoen om kwalitatief goed vvto aan te bieden.' – Plein Primair, december 2013

'De uitgave bevat veel schema's, tabellen, foto's, tekeningen en interviews die het geheel net wat meer kleur geven. Het past qua inhoud en vorm perfect bij deze tijd. Prima uitgave voor geinteresseerden of mensen die in het vvto werken.' – NBD Biblion, juni 2014

'Dit handboek biedt een overzicht van de stand van zaken in Nederland. Er moet al op jonge leeftijd aandacht komen voor Engels. Ook wanneer een team een andere vreemde taal kiest valt in dit boekwerk het nodige te lezen.' - Zorg Primair, 07-2015