Filteren
Wetenschappelijk onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs

Voor het wetenschappelijk onderwijs biedt Uitgeverij Coutinho diverse uitgaven op het gebied van algemene vaardigheden, schrijfvaardigheden, professionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. We spelen in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs door onze uitgaven geregeld te actualiseren en te verbeteren. Uiteraard brengen we ook nieuwe titels uit. Ben je benieuwd welke uitgaven passen bij jouw opleiding? Bekijk het onderstaande overzicht.

Pagina

1-10 van 12 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren
 1. Tussen pluche en publiek

  Tussen pluche en publiek

  • Ondertitel : Lokale politiek in de praktijk
  • Auteurs : Igno Pröpper, Hans Kessens
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2005

  De politiek is in het overheidsbeleid vaak onzichtbaar voor de burgers. De politieke keuzes die aan het beleid ten grondslag liggen, zijn zoekgeraakt of worden verborgen gehouden. In Tussen pluche en publiek pleiten de auteurs voor een 'herontdekking van de politiek'.…

  Bekijk product
 2. De organisatie van de West-Europese samenwerking

  De organisatie van de West-Europese samenwerking

  • Ondertitel : Een voortdurende strijd om de macht
  • Auteurs : R.H. Lieshout
  • Druk : 2e druk
   Verschijningsjaar : 2004

  Politici en topmensen van het bedrijfsleven verkondigen onophoudelijk de zegeningen die Nederland ten deel zullen vallen dankzij de Europese eenwording. Die zegeningen zijn uiteraard van economische aard. Maar dat is hoogstens een prettige bijkomstigheid. Want, zoals de auteur laat zien in zijn anal…

  Bekijk product
 3. De integratie van Europa

  De integratie van Europa

  • Ondertitel : Een historische balans
  • Auteurs : Bram Boxhoorn, Max Jansen
  • Druk : 2e druk
   Verschijningsjaar : 2002

  De afgelopen vijftig jaar zijn in West-Europa en het Oostblok steeds het toneel geweest van onderlinge integratieprocessen. Dit boek biedt een overzicht van deze Europese integratie. De auteurs maken duidelijk wat de verschillende landen ertoe gebracht heeft mee te doen aan dit proces van samenwerki…

  Bekijk product
 4. Theorie en toepassingen van de economische politiek

  Theorie en toepassingen van de economische politiek

  • Auteurs : D.J. Wolfson
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2001

  Welke inbreng kan de economische manier van denken hebben in de politieke discussie over de vraag waar de samenleving heen wil? Deze vraag staat centraal in Theorie en toepassingen van de economische politiek.…

  Bekijk product
 5. Kernbegrippen in de politieke filosofie

  Kernbegrippen in de politieke filosofie

  • Ondertitel : Een herwaardering
  • Auteurs : H.E.S. Woldring
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2001

  Kernbegrippen in de politieke filosofie gaat over woorden die iedereen gebruikt, zoals samenleving, democratie, staat, rechtvaardigheid en vrijheid. Ook in de sociale en politieke filosofie nemen deze woorden een centrale plaats in. Er bestaat echter onduidelijkheid over hun betekenis.…

  Bekijk product
 6. Vaardigheden voor de publieke sector

  Vaardigheden voor de publieke sector

  • Auteurs : Arthur Edwards, Linze Schaap (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2000

  Studenten die een opleiding volgen die gericht is op de publieke sector (zoals bestuurskunde en beleidswetenschappen), zullen gaan werken op het grensvlak van theorie en praktijk. Belangrijk is dus dat zij wetenschappelijke kennis steeds weten te vertalen in praktisch handelen. Dit boek vormt hierbi…

  Bekijk product
 7. De beleidsagenda 2000

  De beleidsagenda 2000

  • Ondertitel : Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen
  • Auteurs : Percy B. Lehning (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2000

  Wat is de rol van de sociale wetenschapper in de aanpak van complexe maatschappelijke problemen? In hoeverre is het mogelijk vanuit een wetenschappelijke verklaring van de werkelijkheid die werkelijkheid door middel van doelgericht beleid te veranderen?…

  Bekijk product
 8. Grenzen over

  Grenzen over

  • Ondertitel : Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking
  • Auteurs : H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1999

  Het wegvallen van de Europese binnengrenzen heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking. Op uiteenlopende terreinen zoals onderwijs, politie en natuurbescherming worden samenwerkingsverbanden aangegaan die over de bestaande grenzen heengaan. Vaak blijft echt…

  Bekijk product
 9. Economische modellen en politieke besluitvorming

  Economische modellen en politieke besluitvorming

  • Ondertitel : Inleiding in de rationele-keuzetheorie
  • Auteurs : Huib Pellikaan, Wil Hout (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1998

  De notie van rationeel gedrag staat centraal in de economische en sociale wetenschappen. In de leer der internationale betrekkingen wordt de rationele-keuzetheorie vooral gebruikt voor de verklaring waarom staten al dan niet met elkaar samenwerk en en voor de analyse van het functioneren van interna…

  Bekijk product
 10. De ideologie van de markt

  De ideologie van de markt

  • Ondertitel : De koopman tussen staat en burger
  • Auteurs : Philip Quarles van Ufford, Fleur Thomése, Bertjan Verbeek (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1998

  Sinds in 1989 de Berlijnse Muur onder luid gejuich viel en het kapitalisme zijn 'natuurlijke vijand' verloor, lijkt niets de opmars van de markt nog in de weg te staan. Staten worden beoordeeld op hun concurrentiepositie. Er wordt wereldwijd geprivatiseerd, gedereguleerd en economisch gestimuleerd.…

  Bekijk product
Pagina

1-10 van 12 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren