Filteren
Wetenschappelijk onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs

Voor het wetenschappelijk onderwijs biedt Uitgeverij Coutinho diverse uitgaven op het gebied van algemene vaardigheden, schrijfvaardigheden, professionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. We spelen in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs door onze uitgaven geregeld te actualiseren en te verbeteren. Uiteraard brengen we ook nieuwe titels uit. Ben je benieuwd welke uitgaven passen bij jouw opleiding? Bekijk het onderstaande overzicht.

Pagina

1-10 van 12 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren
 1. Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

  Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

  • Auteurs : Bert van Wee, Jan Anne Annema
  • Druk : 3e druk
   Verschijningsjaar : 2014

  In Verkeer en vervoer in hoofdlijnen worden inzichten uit de economie, ruimtelijke wetenschappen, civiele techniek en psychologie gecombineerd. Achtereenvolgens worden de werking en de effeten van verkeers- en vervoerssystemen, en het onderzoek en beleid op dit gebied behandeld. Zo ontstaat een helder beeld van de functie, problemen en betekenis van verkeer en vervoer in onze maatschappij.

  Bekijk product
 2. Het erfgoeduniversum

  Het erfgoeduniversum

  • Ondertitel : Een inleiding in de theorie en praktijk van cultureel erfgoed
  • Auteurs : Marlite Halbertsma, Marieke Kuipers
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2014

  Cultureel erfgoed is actueler dan ooit. Wie aan cultuur doet, kan nauwelijks om het erfgoed heen dat het verleden ons heeft nagelaten in de vorm van kunstwerken, historische gebouwen en oude steden, tradities en cultuurlandschappen. Cultureel erfgoed valt niet weg te denken uit onze vrijetijdsbested…

  Bekijk product
 3. Steden vroeger en nu

  Steden vroeger en nu

  • Ondertitel : Een inleiding in de cultuurgeschiedenis van de Europese stad
  • Auteurs : Marlite Halbertsma, Patricia van Ulzen
  • Druk : 2e druk
   Verschijningsjaar : 2008

  Waar mensen langdurig met elkaar samenleven, komen beschavingen tot bloei. Mensen gaan naar de markt, aanbidden hun goden, verdedigen hun stad en bouwen stations, kantoren en bioscopen. Zo ontwikkelt de stad zich in de loop der tijd.…

  Bekijk product
 4. Milieubeleid

  Milieubeleid

  • Ondertitel : Analyse en perspectief
  • Auteurs : Peter Driessen, Pieter Leroy
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2007

  Milieuvraagstukken en milieubeleid zijn belangrijke kwesties. Na een periode van beperkte maatschappelijke en politieke belangstelling is, met het klimaatprobleem als belangrijkste katalysator, is het milieu weer helemaal 'in'. Milieubeleid – Analyse en perspectief bespreekt de theorie en praktijk…

  Bekijk product
 5. Methodologie van planning

  Methodologie van planning

  • Ondertitel : Over processen ter beïnvloeding van de fysieke leefomgeving
  • Auteurs : Gert de Roo, Henk Voogd
  • Druk : 2e druk
   Verschijningsjaar : 2004

  In Methodologie van planning worden verschillende processen besproken die van invloed zijn op activiteiten van planning. Genoemd worden het maatschappelijk proces, het politiek-bestuurlijk proces, het organisatorische proces, het proces van methoden en technieken en – niet in de laat…

  Bekijk product
 6. Meststoffenverliezen en economische politiek

  Meststoffenverliezen en economische politiek

  • Ondertitel : Over de bepaling van het maatschappelijk aanvaardbare niveau van meststoffenverliezen uit de Nederlandse landbouw
  • Auteurs : Frank J. Dietz
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 2000

  De Nederlandse landbouw, en speciaal de intensieve veehouderij, wordt in toenemende mate met milieuproblemen geconfronteerd. Er worden meer meststoffen in de vorm van kunstmest en dierlijke mest op het land gebracht dan de gewassen kunnen opnemen. De verspilde meststoffen komen in het milieu terecht…

  Bekijk product
 7. Hofjes met perspectief

  Hofjes met perspectief

  • Ondertitel : Al eeuwen een moderne woonvorm voor ouderen
  • Auteurs : N.Y. Schuijt-Lucassen, G.J.F. Leene, P.P.J. Houben
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1997

  Tot voor kort was het verzorgingstehuis dé woonvorm voor ouderen. Standaardoplossingen werden bedacht voor de verschillende zorgbehoeften, zonder dat gekeken werd naar individuele behoeften. Sinds de Wet op de Bejaardenoorden per 1 januari 1997 is opgeheven, wordt de zorg voor ouderen vanuit een ge…

  Bekijk product
 8. Basisboek milieucommunicatie

  Basisboek milieucommunicatie

  • Ondertitel : Van plan tot praktijk
  • Auteurs : Bauke de Vries
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1996

  Basisboek milieucommunicatie gaat niet alleen in op de rol die communicatie speelt bij het realiseren van verandering van kennis, houding en gedrag, maar ook op de rol die communicatie speelt tijdens de voorbereiding van en de besluitvorming over milieubeleid.…

  Bekijk product
 9. Regionale economische dynamiek

  Regionale economische dynamiek

  • Ondertitel : Een inleiding in de economische geografie
  • Auteurs : J.G. Lambooy
  • Druk : 3e druk
   Verschijningsjaar : 1995

  In dit boek wordt de economie geplaatst in de dagelijkse ruimte, zoals die wordt bepaald door werken, wonen, verkeer en ontspanning. Voor de bestudering van deze relatie zijn ondernemingen van centrale betekenis. Hun locatie en hun marktgedrag zijn vaak doorslaggevend voor de ruimtelijke structuur.…

  Bekijk product
 10. Instrumenten voor milieubeleid

  Instrumenten voor milieubeleid

  • Ondertitel : Een wegwijzer
  • Auteurs : R.A. Iedema, A.W. van de Ven
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1995

  Instrumenten voor milieubeleid maakt duidelijk welke hulpmiddelen de overheid ter beschikking staan bij de uitvoering van milieubeleid. Het wijst de weg om te komen tot de keuze van de juiste beleidsinstrumenten, en vooral de juiste 'instrumentenmix'. Aan de orde komen juridische, economische, socia…

  Bekijk product
Pagina

1-10 van 12 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren