Filteren
Wetenschappelijk onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs

Voor het wetenschappelijk onderwijs biedt Uitgeverij Coutinho diverse uitgaven op het gebied van algemene vaardigheden, schrijfvaardigheden, professionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. We spelen in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs door onze uitgaven geregeld te actualiseren en te verbeteren. Uiteraard brengen we ook nieuwe titels uit. Ben je benieuwd welke uitgaven passen bij jouw opleiding? Bekijk het onderstaande overzicht.

21-30 van 37 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren
 1. Grenzen over

  Grenzen over

  • Ondertitel : Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking
  • Auteurs : H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1999

  Het wegvallen van de Europese binnengrenzen heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking. Op uiteenlopende terreinen zoals onderwijs, politie en natuurbescherming worden samenwerkingsverbanden aangegaan die over de bestaande grenzen heengaan. Vaak blijft echt…

  Bekijk product
 2. Educatie en scholing: een web van beleid

  Educatie en scholing: een web van beleid

  • Ondertitel : Over gevolgen van decentralisatie en mogelijkheden van integratie
  • Auteurs : E.K. Fokkema, A.H. Remmers
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1998

  Sinds 1 januari 1997 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van kracht. Door deze wet zijn gemeenten in staat om hun volwassen inwoners een gericht onderwijsaanbod aan te bieden. Er ontstaat een tweezijdige contactrelatie tussen gemeenten en Regionale Opleidingscentra. Gemeenten kopen educatie…

  Bekijk product
 3. Economische modellen en politieke besluitvorming

  Economische modellen en politieke besluitvorming

  • Ondertitel : Inleiding in de rationele-keuzetheorie
  • Auteurs : Huib Pellikaan, Wil Hout (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1998

  De notie van rationeel gedrag staat centraal in de economische en sociale wetenschappen. In de leer der internationale betrekkingen wordt de rationele-keuzetheorie vooral gebruikt voor de verklaring waarom staten al dan niet met elkaar samenwerk en en voor de analyse van het functioneren van interna…

  Bekijk product
 4. De ideologie van de markt

  De ideologie van de markt

  • Ondertitel : De koopman tussen staat en burger
  • Auteurs : Philip Quarles van Ufford, Fleur Thomése, Bertjan Verbeek (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1998

  Sinds in 1989 de Berlijnse Muur onder luid gejuich viel en het kapitalisme zijn 'natuurlijke vijand' verloor, lijkt niets de opmars van de markt nog in de weg te staan. Staten worden beoordeeld op hun concurrentiepositie. Er wordt wereldwijd geprivatiseerd, gedereguleerd en economisch gestimuleerd.…

  Bekijk product
 5. Ontwikkelingssamenwerking in sociaal-wetenschappelijk perspectief

  Ontwikkelingssamenwerking in sociaal-wetenschappelijk perspectief

  • Ondertitel : De toepassing van de theorie en de theorie van de toepassing
  • Auteurs : P.J.M. Nas e.a.
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1997

  Ontwikkelingsdeskundigen worden in de dagelijkse praktijk van hun werk met allerlei vragen geconfronteerd. Deze vragen worden aan sociologen, antropologen, geografen, economen en andere ontwikkelingsexperts gesteld en leiden tot uitgebreide onderzoeken en projecten. Dit betekent dat sociale wetensch…

  Bekijk product
 6. Juridische staatsleer

  Juridische staatsleer

  • Auteurs : H.M. de Jong, B.R. Dorbeck-Jung
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1997

  De moderne staat is een gecompliceerd organisme, dat moeilijk kenbaar is. Anders dan een voorwerp waarvan wij een omschrijving kunnen geven, kunnen wij ons bij het begrip 'staat' veel minder gemakkelijk een voorstelling maken. De 'staatsleer' houdt zich bezig met de grondslagen van de moderne staat.…

  Bekijk product
 7. Waar ligt de grens?

  Waar ligt de grens?

  • Ondertitel : Kritische beschouwingen over het vredesproces tussen Palestina en Israël
  • Auteurs : Paul Aarts, Mouin Rabbani (red.)
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1996

  Met de akkoorden van Oslo en vooral met enkele van de daarna gesloten overeenkomsten heeft het vredesproces in het Midden-Oosten een opzienbarende wending genomen. Militaire bezetting lijkt te worden ingeruild voor een vorm van apartheid op basis van een verzameling 'bantoestans'. Een eventuele Pale…

  Bekijk product
 8. Beleid en politiek

  Beleid en politiek

  • Ondertitel : Een inleiding tot de beleidswetenschap en de beleidskunde
  • Auteurs : H. van de Graaf, R. Hoppe
  • Druk : 3e druk
   Verschijningsjaar : 1996

  Beleid en politiek biedt een algemene inleiding in de beleidswetenschap. In een samenhangende visie zetten de auteurs uiteen hoe overheidsbeleid kan bijdragen aan het oplossen van problemen van burgers en laten zij zien hoe een politiek probleem kan worden teruggebracht tot een beleidsprobleem dat v…

  Bekijk product
 9. Basisboek milieucommunicatie

  Basisboek milieucommunicatie

  • Ondertitel : Van plan tot praktijk
  • Auteurs : Bauke de Vries
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1996

  Basisboek milieucommunicatie gaat niet alleen in op de rol die communicatie speelt bij het realiseren van verandering van kennis, houding en gedrag, maar ook op de rol die communicatie speelt tijdens de voorbereiding van en de besluitvorming over milieubeleid.…

  Bekijk product
 10. Instrumenten voor milieubeleid

  Instrumenten voor milieubeleid

  • Ondertitel : Een wegwijzer
  • Auteurs : R.A. Iedema, A.W. van de Ven
  • Druk : 1e druk
   Verschijningsjaar : 1995

  Instrumenten voor milieubeleid maakt duidelijk welke hulpmiddelen de overheid ter beschikking staan bij de uitvoering van milieubeleid. Het wijst de weg om te komen tot de keuze van de juiste beleidsinstrumenten, en vooral de juiste 'instrumentenmix'. Aan de orde komen juridische, economische, socia…

  Bekijk product

21-30 van 37 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren