Basisgrammatica Spaans: Oefeningenboek

9th edition | 2001 | Werkgroep Hispagram
Basisgrammatica Spaans: Oefeningenboek
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Basisgrammatica Spaans: Oefeningenboek | Boek

9789062832255, 192 pages
€17.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Dit oefeningenboek biedt de cursist de mogelijkheid om zijn grammaticale kennis in de praktijk te brengen. Het oefeningenboek is net zo opgezet als het tekstboek: de hoofdstukindeling is identiek en de oefeningen sluiten aan bij de uitleg zoals die in het tekstboek wordt gegeven.


Voor in het boek is een behandelschema opgenomen, dat aangeeft in welke volgorde de oefeningen gemaakt kunnen worden. Als de cursist dit schema volgt, stuit hij niet op grammaticale problemen die nog niet zijn behandeld of die hij nog niet heeft geoefend.

In het oefeningenboek wordt gewerkt met een basiswoordenschat, zodat de cursist goed in staat is om de oefeningen te maken zonder telkens het woordenboek te hoeven raadplegen. Daarnaast zijn de gebruikte Spaanse woorden achter in het boek alfabetisch en met een Nederlandse vertaling opgenomen.

Basisgrammatica Spaans: Oefeningenboek is geschikt voor beginnende universitaire studenten Spaans, middelbare scholieren en anderen die privé of in cursusverband de Spaanse taal machtig willen worden

In deze negende, herziene druk is de lay-out helemaal vernieuwd en is de spelling geactualiseerd. Ook is een aantal oefeningen geactualiseerd en aangepast.
De auteurs zijn als docent Spaans verbonden aan verschillende universitaire instellingen en volksuniversiteiten.