Basisgrammatica Spaans

9th edition | 2001 | Werkgroep Hispagram
Basisgrammatica Spaans
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Basisgrammatica Spaans | Boek

9789062832262, 232 pages
€23.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

De boeken van de cursus Basisgrammatica Spaans vormen al ruim vijftien jaar een praktisch hulpmiddel bij het Spaans leren. Het tekstboek biedt een systematisch overzicht van de vormleer en zinsleer. Met het bijbehorende oefeningenboek en het antwoordenboek kan de opgedane kennis meteen toegepast en getoetst worden. Met het tekstboek bouwt de cursist een goede basiskennis op van de grammatica van de Spaanse taal.


Na de bestudering van dit boek beschikt de cursist over genoeg grammaticale kennis om deel te nemen aan een gesprek, een eenvoudig betoog schrijven en de essentie van Spaanstalige teksten te begrijpen. In ieder hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de vorm van een bepaald grammaticaal onderdeel en over het gebruik, voor zover dat verschilt met het gebruik in het Nederlands of wanneer het specifieke problemen oplevert. Het tekstboek bevat bovendien vele schema's en voorbeelden die het gebruik in de praktijk van de grammaticale regels verduidelijken.

Basisgrammatica Spaans is geschikt voor beginnende universitaire studenten Spaans, middelbare scholieren en anderen die privé of in cursusverband de Spaanse taal machtig willen worden.

In deze herziene editie van het tekstboek hebben de auteurs een algemene inleiding toegevoegd waarin zij uitleggen wat vormleer en zinsleer inhouden. Daarnaast is de tekst enigszins aangepast en geactualiseerd. De vernieuwde lay-out maakt dat de theorie heel overzichtelijk is, waardoor de cursist de tekst gemakkelijker kan lezen en beter in zich op kan nemen.
De auteurs zijn als docent Spaans verbonden aan verschillende universitaire instellingen en volksuniversiteiten.