Bedrijfseconomie begrepen

1st edition | 2021 | Bernard Remmelts
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Bedrijfseconomie begrepen | Boek + website

9789046907832, 240 pages
€39.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Bedrijfseconomie begrepen | Code voor website

9789046970843 Onbeperkt toegang tot website
€8.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Bedrijfseconomie begrepen | E-book

9789046970010, 240 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€39.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Studenten van niet-economische opleidingen hebben vaak moeite met het vak bedrijfseconomie. Ze begrijpen de basis niet of nauwelijks en maken denkfouten bij de meest elementaire begrippen. Bedrijfseconomie begrepen helpt ze op een toegankelijke manier om de kern van het vak bedrijfseconomie snel te doorgronden.


Bedrijfseconomie begrepen besteedt in het eerste deel uitgebreid aandacht aan de basis van de bedrijfseconomie, zoals het werken met balansen, winst- en verliesrekeningen en liquiditeitenoverzichten. Het past deze basiskennis vervolgens stapsgewijs toe binnen een aantal onderwerpen en vakgebieden. Het boek gaat hiernaast in op de circulaire economie en de bedrijfseconomische kant van duurzame bedrijfsmodellen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met cases en opdrachten die de studenten zowel zelfstandig als in groepsverband kunnen maken.

Na bestudering van Bedrijfseconomie begrepen zijn studenten in staat om op verschillende niveaus mee te praten over bedrijfseconomische onderwerpen binnen hun eigen vakgebied, kunnen ze daar waar nodig bedrijfseconomische kennis toepassen en de consequenties van financiële keuzes doorgronden.

Bedrijfseconomie begrepen is geschreven voor hbo-studenten die geen of nauwelijks ervaring hebben met bedrijfseconomie, zoals studenten van de opleidingen Rechten, Bedrijfskunde en Human Resource Management.

Het docentenmateriaal bevat PowerPoints bij elk hoofdstuk. 

Request teaching material

Ir. B.A. (Bernard) Remmelts MBA werkte bijna dertig jaar in het bankwezen en is nu docent bedrijfskunde bij NHL Stenden Hogeschool.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van docenten die met Bedrijfseconomie begrepen werken? Lees dan dit interview>