Begeleiden van zelfsturing en samenwerking

Actief leren in vo en mbo

1st edition | 2021 | Linda van den Bergh, Anje Ros, Quinta Kools, Hanneke de Laat, Petra Poelmans
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Begeleiden van zelfsturing en samenwerking | Boek + website

9789046907962, 192 pages Onbeperkt toegang tot website
Approx
€24.95
available from December
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Om actief te leren is het van belang dat leerlingen zichzelf kunnen sturen en kunnen samenwerken. Van docenten wordt verwacht dat zij een leeromgeving creëren die actief leren bevordert en dat zij leerlingen de vaardigheden bijbrengen voor zelfsturing en samenwerking. Belangrijk daarbij is dat docenten op de juiste manier de juiste feedback geven. Het boek Begeleiden van zelfsturing en samenwerking helpt (aankomende) docenten uit het vo en mbo met het ontwikkelen van de benodigde deskundigheid om leerlingen goed te begeleiden bij actief leren.

Het boek behandelt de leertheoretische en maatschappelijke achtergronden van actief leren, biedt inzicht in de bedoelingen van actief leren en geeft handreikingen voor het begeleiden ervan. De theoretische uitgangspunten van het boek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Casussen van klassensituaties verbinden de theorie met de dagelijkse praktijk. De auteurs geven daarnaast tal van praktische tips en handige suggesties en wisselen teksten af met ‘vragen ter overdenking’ die docenten uitdagen om na te denken over eigen ervaringen.

Bij dit boek hoort een website met aanvullende materialen, zoals links naar digitale bronnen voor verdiepende of aanvullende informatie, checklists en een observatieformulier.

Dit boek is geschreven voor (aankomende) docenten in het vo en mbo die willen leren om hun leerlingen beter te begeleiden tijdens actief leren.

Linda van den Bergh is lector bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Anje Ros is lector bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Quinta Kools is lector bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Petra Poelmans is projectleider van Learner College en docent in de Fontys-master Leren en Innoveren. Hanneke de Laat is beleidsmedewerker bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.