Beter Nederlands - Een inleiding

Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

6th edition | 2011 | Dina Bouman-Noordermeer
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Beter Nederlands - Een inleiding | Boek

9789046902790, 277 pages
€23.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Iedereen die een nieuwe taal leert, komt in aanraking met de grammatica. Zo ook beginnende cursisten Nederlands als tweede taal. Dit boek geeft een antwoord op grammaticale vragen die opkomen bij een eerste kennismaking met de Nederlandse taal.

Beter Nederlands – Een inleiding behandelt vier fundamentele grammaticale onderwerpen: woordsoorten, werkwoordstijden, zinsbouw en spelling. De onderwerpen worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. In oefeningen kan de cursist zijn verworven inzichten toepassen.

Deze inleiding maakt deel uit van de serie Beter Nederlands: een serie grammaticale oefenboeken voor NT2-cursisten die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs in hun land van herkomst hebben gehad. Beter Nederlands - De verdieping biedt verdieping voor anderstaligen die al over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken (vanaf niveau B1). Elk deel is voorzien van een toelichting voor de docent, een sleutel bij de oefeningen en een register.

Dit inleidende deel behandelt de grammatica voor cursisten vanaf niveau A2 binnen het Europees Referentiekader. Beter Nederlands is geschikt voor anderstaligen die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gehad.

In deze herziene druk van Beter Nederlands – Een inleiding is de theorie en het oefenmateriaal uitgebreid. De uitleg en indeling zijn verbeterd en enkele oefeningen zijn aangepast. De opzet is hetzelfde gebleven.

Dina Bouman-Noordermeer zette voor ROC Albeda College, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de cursus voor buitenlandse studenten op die leidt naar het staatsexamen NT2, programma II. Ze is beoordelaar van de staatsexamens NT2 en houdt zich bezig met taalbegeleiding.