Communicatieve taaltherapie voor kinderen

1st edition | 2013 | Marianne Rodenburg-van Wee, Josien Koopman, Chantal de Wit
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Communicatieve taaltherapie voor kinderen | Boek + website

9789046903780, 280 pages Onbeperkt toegang tot website
€68.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Communicatieve taaltherapie voor kinderen | Code voor website

9789046960882 Onbeperkt toegang tot website
€18.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

Logopedisten behandelen vele jonge kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Doelgericht en op een natuurlijke, communicatieve manier werken aan taalaspecten geeft volgens onderzoek de beste resultaten. Communicatieve taaltherapie voor kinderen geeft een praktische beschrijving van de theorie van Van den Dungen (2007). Dit praktijkboek biedt logopediebehandelingen die weinig voorbereidingstijd vragen en communicatief en zeer doelgericht zijn.

Communicatieve taaltherapie voor kinderen is het eerste boek dat praktische werkvormen aanbiedt voor communicatieve taaltherapie aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen met een talige leeftijd van 2;6 tot 6;0 jaar. De doelen voor het lexicon, de morfosyntaxis en de pragmatiek worden in het boek helder en overzichtelijk uitgewerkt. Het boek bestaat uit 123 uitgewerkte, op thema geordende activiteiten voor de logopedische behandeling. Bij iedere activiteit staat welke materialen nodig zijn en hoe de activiteit uitgevoerd kan worden. De aantrekkelijke afbeeldingen bieden een goede aanvulling en ondersteuning.

Dit boek is bedoeld voor logopedisten en logopediestudenten. Ook leerkrachten, groepsleiders, remedial teachers en ouders kunnen het, onder begeleiding van een logopedist, gebruiken.

Marianne Rodenburg-van Wee is als logopedist werkzaam bij Kentalis.

Josien Koopman is logopedist in Logopediepraktijk Venhuizen en in Zonnehuizen.

Chantal de Wit werkt als prelogopedist bij orthopedagogisch dagcentrum de Carrousel en in Logopediepraktijk Butterhuizen.