Culturele diversiteit in de klas

6th edition | 2016 | Hans van der Heijde, Luuk Kampman, Klaas Bruin
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Culturele diversiteit in de klas | Boek

9789046905036, 181 pages
€22.00
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Culturele diversiteit in de klas | E-book

9789046963418, 181 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€22.00
  • Activate directly in your Bookshelf account
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

De culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving is permanent in beweging. Om daaraan recht te doen, moeten leraren zuiver omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen in de klas. Maar hoe leer je dat en hoe breng je dat als leraar over op je leerlingen?


Culturele diversiteit in de klas (voorheen Intercultureel onderwijs in de praktijk) beantwoordt die vragen en vertaalt de antwoorden naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 beschrijft de migratiegeschiedenis tot en met de multiculturele samenleving anno nu. Deel 2 gaat in op sociaalpsychologische en sociologische inzichten, noodzakelijk voor het zuiver leren omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen groepen mensen. In een intermezzo wordt het huidige debat over de multiculturele samenleving besproken. In deel 3 staat de leraar centraal en komen onderwerpen als de inrichting van de school, de samenstelling van de klas en de rollen van de leraar aan de orde. Het afsluitende hoofdstuk slaat een brug naar de lespraktijk via simulaties, rollenspelen en ander oefenmateriaal. Alle hoofdstukken bevatten opdrachten.

Culturele diversiteit in de klas is geschreven voor studenten aan pabo’s en lerarenopleidingen en voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Dit boek verscheen in 1995 als Intercultureel onderwijs in de praktijk. Nederlands is in twintig jaar enorm veranderd. Dat heeft zoveel weerslag gehad op de inhoud dat de zesde druk voorzien is van een nieuwe titel.

In deze zesde, geheel herziene druk zijn de hoofdstukken over de geschiedenis en demografische gegevens van Nederland geactualiseerd. Daarnaast zijn er praktische voorbeelden toegevoegd, evenals een geheel nieuw hoofdstuk over het multiculturaliteitsdebat.
Hans van der Heijde studeerde politicologie en werkt sinds 1990 als docent aan de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Luuk Kampman, antropoloog en lerarenopleider bij dezelfde hogeschool, werkte mee aan deze zesde druk. Klaas Bruin schreef mee aan alle eerdere drukken.

'Erg goed. Eindelijk auteurs die echt thuis zijn in hun vak, en die een onderwerp als dit vanuit sociologie/sociale psychologie behandelen in plaats van als inhoudsloos onderwijskundig stappenplan aanvliegen. Het is erg toegankelijk vormgegeven nu, daagt studenten meer dan gemiddeld uit.' - Hogeschooldocent, 15 februari 2016

'Deze vernieuwde publicatie past veel beter bij de huidige tijdgeest in de samenleving en het onderwijs en is daarom een goede vervanger van 'Intercultureel onderwijs in de praktijk.' - NBD Biblion, 9 maart 2016

'Het is een aanrader voor schoolteams die voor het eerst geconfronteerd worden met een wijzigende leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld door de recente instroom van vluchtelingenkinderen.' - School + visie, nr. 05 april-mei 2016

‘Zeer interessant! Het handboek is compact, leesbaar en praktisch. Met een duidelijke indeling. Top! Dit handboek kan zeker gebruikt worden bij de module diversiteit en inclusie.’ – Hogeschooldocent Windesheim, 10 april 2020