Culturele diversiteit in de klas

7 edition | 2022 | Hans van der Heijde, Klaas Bruin, Luuk Kampman, Saskia Oosterhoff
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Culturele diversiteit in de klas | Boek

9789046908112, 192 pages
€23.00
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Culturele diversiteit in de klas | E-book

9789046970775, 192 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€23.00
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Nederland kent een grote culturele diversiteit. Wat betekent deze diversiteit en de permanente beweging van de samenleving voor het Nederlandse onderwijs, de scholen en de leraren? Culturele diversiteit in de klas geeft antwoord op de vraag hoe leraren recht kunnen doen aan de culturele verschillen in hun klas.

 

Deze zevende, herziene uitgave bestaat uit drie delen. Het eerste deel biedt inzicht in de recente migratiegeschiedenis van Nederland en beschrijft demografische ontwikkelingen. Daarnaast worden de problemen en knelpunten besproken die migratie en culturele diversiteit met zich mee kunnen brengen en die in het maatschappelijke debat aan de orde komen. In deel twee staan inzichten uit de sociologie en de sociale psychologie centraal, die betrekking hebben op het handelen van leraren. In een intermezzo wordt het huidige debat over de multiculturele samenleving besproken en uitgelegd hoe dat debat de afgelopen twintig jaar van karakter is veranderd. Deel drie draait volledig om de docent. Het behandelt de verschillende rollen die de docent vervult en beschrijft praktische situaties en manieren om hiermee te oefenen. Alle hoofdstukken bevatten vragen en opdrachten.

Dit boek is geschreven voor studenten aan pabo’s en lerarenopleidingen en voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Dit boek verscheen in 1995 als Intercultureel onderwijs in de praktijk. Nederland is in twintig jaar enorm veranderd. Dat heeft zoveel weerslag gehad op de inhoud dat de vorige, zesde druk is voorzien van een nieuwe titel. Voor deze zevende druk zijn onder andere demografische en andere statistische gegevens over de Nederlandse samenleving geactualiseerd. Verder hebben politieke en maatschappelijke ontwikkelingen tot wijzigingen en toevoegingen geleid. De aan de werkelijkheid ontleende praktijksituaties, vragen en opdrachten zijn deels geactualiseerd.

Hans van der Heijde studeerde politicologie en werkte als docent aan de lerarenopleiding van nhl Stenden Hogeschool. Luuk Kampman, antropoloog en tot 2021 lerarenopleider bij dezelfde hogeschool, werkte mee aan de zesde druk. Klaas Bruin (†2020) schreef mee aan eerdere drukken. Saskia Oosterhoff studeerde algemene sociale wetenschappen en onderwijswetenschappen en is docent maatschappijleer bij NHL Stenden Hogeschool. Zij herzag voor deze zevende druk de vragen en opdrachten.

Dit boek, primair gericht op studenten van lerarenopleidingen, is een evergreen. [..] Het hoofdgerecht dat de auteurs opdienen bestaat uit praktische handreikingen om beter om te gaan met culturele verschillen in de klas, direct toepasbaar door de leerkracht. Om de achtergrond en diepgang te bieden worden in een zestal hoofdstukken de meer theoretisch getinte voorgerechten geserveerd. [..] Hierna volgt een boeiend hoofdstuk over stereotypen en vooroordelen, waarbij de fundamentele attributiefout wordt besproken, ofwel de neiging van de mens om zichzelf op een voetstuk te plaatsen: succes is eigen verdienste, mislukking de schuld van anderen. [..] Het boek mondt uit in het toepassen van het geleerde op de schoolpraktijk, met tal van kristalheldere aanbevelingen voor schoolbeleid, inrichting van het leslokaal en lesmateriaal. De samenstelling van de klas en de schoolpopulatie vormt daarvoor het uitgangspunt. Maar centraal staat de rol van de leraar, als normsteller, rechter, beoordelaar, begeleider en contactpersoon – een duizendpoot kortom. Daarop volgen voorbeelden van simulatiespelen en observatieopdrachten. Wolter Blankert in Maatschappij & politiek, mei 2022 nummer 3.