De Leescyclus

Kaarten met activiteiten voor doelgericht jeugdliteratuuronderwijs

1st edition | 2024 | Iris Kamp, Yvette Jansen
De Leescyclus

De Leescyclus | Boek

9789046909119
€39.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Elke docent Nederlands heeft behoefte aan kwalitatief goed lesmateriaal dat eenvoudig is in te zetten. De Leescyclus voorziet hierin en bestaat uit twee kaartensets: een set met lesactiviteiten en een set met verdiepende vragen en stellingen die de basis vormen voor een boekgesprek. De kaarten zijn een aanvulling op het boek Jeugdliteratuur en didactiek, waarin de didactiek van De Leescyclus wordt gepresenteerd, maar zijn ook los te gebruiken.

Het vakdidactische model De Leescyclus bestaat uit vier fasen en helpt bij het vormgeven van lessen jeugdliteratuur, zodat het lezen wordt bevorderd en leerlingen hun literaire competentie verder kunnen ontwikkelen. De kaarten met lesactiviteiten zijn in te zetten in alle vier de fasen van De Leescyclus: de inspiratiefase, de keuzefase, de leesfase en de verdiepingsfase. De boekgesprekkaarten zijn specifiek voor de verdiepingsfase bedoeld. Alle kaarten zijn gekoppeld aan acht doelen van jeugdliteratuuronderwijs: kritisch denken, inzicht in eigen emoties, zingeving, empathisch vermogen, horizon verbreden, verbeeldingskracht, verhaalanalyse en leessmaakontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de docent gemakkelijk didactische keuzes kan maken.

De Leescyclus is bedoeld voor aankomende en ervaren docenten die (jeugd)literatuurlessen geven in het voortgezet onderwijs of het mbo. Daarnaast kunnen de kaarten worden gebruikt door alle professionals die het lezen willen bevorderen.

Iris Kamp werkte ruim tien jaar als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Sinds 2009 is ze lerarenopleider en geeft ze jeugdliteratuur en de didactiek ervan aan studenten van de lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze is hoofdauteur van het handboek Jeugdliteratuur en didactiek. Ook recenseert ze jeugdboeken.

Yvette Jansen is ruim vijftien jaar werkzaam geweest binnen het voortgezet onderwijs. Tegenwoordig is zij als lerarenopleider Nederlands werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij enthousiasmeert studenten voor jeugdliteratuuronderwijs en de didactiek ervan. Ze is coauteur van de uitgave Jeugdliteratuur en didactiek.