Jeugdliteratuur en didactiek

Handboek voor vo en mbo

1st edition | 2019 | Iris Kamp, Janneke de Jong-Slagman, Peter van Duijvenboden
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Jeugdliteratuur en didactiek | Boek + website

9789046906859, 304 pages Onbeperkt toegang tot website
€39.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Jeugdliteratuur en didactiek | E-book

9789046968208, 304 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€39.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Hoe krijg je als docent Nederlands je leerlingen zover dat ze met plezier gaan lezen? Bijzondere verhalen van eigenzinnige schrijvers, rijke teksten, humoristische gedichten en mooie romans kunnen de persoonlijke en sociale vorming van jongeren stimuleren. Jeugdliteratuur en didactiek laat zien hoe veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en wat de kracht ervan is, zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo.

 

Dit handboek gaat over het belang van lezen en leesbevordering. Het maakt studenten van de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands literair competent en ontwikkelt hen tot enthousiaste leesbevorderaars. Het is ook geschikt als naslagwerk en bronnenboek voor docenten Nederlands en professionals werkzaam in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en mbo, en voor eerstegraads docenten Nederlands.

Jeugdliteratuur en didactiek bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel, waarbij het bevorderen van leesplezier bij de leerling centraal staat. Er is veel aandacht voor De Leescyclus, een didactische aanpak die lezen bevordert, leesplezier stimuleert en uitgaat van maatwerk. Daarnaast bevat het boek concrete suggesties voor de invulling van de lessen jeugdliteratuur.

Jeugdliteratuur en didactiek is geschreven voor studenten van de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands. Hiernaast is het zeker ook geschikt als naslagwerk en bronnenboek voor docenten Nederlands en professionals werkzaam in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, het vmbo en mbo en voor eerstegraads docenten Nederlands.

Peter van Duijvenboden werkt als teamleider projectontwikkeling en innovatie bij Stichting Lezen en is domeinspecialist voor het beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen.

Janneke de Jong-Slagman is docent en onderzoeker aan Driestar Hogeschool Gouda en geeft Nederlands aan de pabo en de lerarenopleiding. 

Iris Kamp geeft jeugdliteratuur en de didactiek ervan aan de lerarenopleiding van de HAN. Ook is ze recensent van jeugdboeken.


In totaal hebben aan dit boek tien auteurs gewerkt. Ze zijn fervent voorstander van een belangrijke plek voor jeugdliteratuur binnen het vak Nederlands.

‘Ik vind dit boek heel bruikbaar. De schrijfstijl is toegankelijk, het leest vlot. De leerdoelen zijn duidelijk en de koppeling met de praktijk, ook het mbo, vind ik van grote waarde. Niveau sluit aan bij onze hbo'ers, vooral in het eerste jaar. Door de toevoeging van didactiek is het een studieboek dat een gemis vult.’ – docent Nederlands Hogeschool Rotterdam, 17 september 2019

‘In augustus verscheen een heel fijn leesbaar en praktisch handboek Jeugdliteratuur en didactiek voor vo en mbo. Een echte aanrader met bijdragen over jeugdliteratuur en leesbevordering, de leescyclus, passende lesactiviteiten en toetsing, inclusief concrete lessuggesties. ’ - Dr. Gerdineke van Silfhout, taalexpert bij SLO, nationaal expertisecentrum curriculumontwikkeling, 25 september 2019

'Het handboek is goed opgebouwd, prettig en toegankelijk geschreven en biedt een scala aan praktische suggesties om met jeugdboeken aan de slag te gaan in het onderwijs. Een boek dat studenten en docenten zal stimuleren meer aan leesbevordering te doen.' - NBD Biblion, 16 oktober 2019

'Omdat ik dit jaar nog jeugdliteratuur wil halen heb ik het boek aangeschaft. Wat een mooi duidelijk boek is dit. Complimenten!' - Student Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

'Jeugdliteratuur en didactiek is een informatief boek, met veel verwijzingen naar recent onderzoek. Daarbij is het helder geschreven, met een prettige lay-out. De vormgeving en stijl stralen enthousiasme uit en geven blijk van een grote zorg en inzet waarmee aan dit boek is gewerkt. Het moet een enorme klus zijn geweest: de tien auteurs die meewerkten zijn verbonden aan diverse lerarenopleidingen; de redacteurs zijn erin geslaagd om er één geheel van te maken. Alleen al hierom is Jeugdliteratuur en didactiek een belangrijk boek: het zal breed gebruikt worden door studenten aan lerarenopleidingen en een kader bieden voor toekomstige leraren Nederlands.' Vorm Tutoring IB Dutch, 7 januari 2020

'....een zeer waardevol boek voor alle docenten die zich bezighouden met literatuuronderwijs op het voortgezet onderwijs en het mbo én docenten in opleiding. Een boek dat thuishoort op lerarenopleidingen en in docentenkamers.' Lezenslessen, januari 2020

'Laaggeletterdheid bestrijd je door leerlingen te laten lezen. Dit handboek geeft tips om jeugdboeken in vo en mbo aan de man te brengen. In het algemeen biedt dit boek een schat aan informatie en vat het beschikbare bronnen toegankelijk samen. Het biedt (aanstaande) leraren voldoende munitie om van leerlingen niet alleen vaardige, maar ook gretige lezers te maken.' - Didactief, januari/februari 2020

'De auteurs laten zien hoe veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en besteden aandacht aan De Leescyclus, een didactische aanpak die lezen bevordert en leesplezier stimuleert, op basis van maatwerk. Er staan veel lessuggesties in en het boek is ook handig als naslagwerk en bronnenboek.' - Naar School! VOS/ABB, december 2019