De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo

Oefenbundel bij Natuuronderwijs inzichtelijk

2nd edition | 2021 | Hans van der Grind
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo | Boek

9789046907733, 283 pages
€26.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Om aan een pabo te mogen studeren, moeten mbo’ers en een deel van de havisten de landelijke verplichte toelatingstoets Natuur & Techniek behalen. Deze toets test de kennis en vaardigheden op niveau havo 3/vmbo-t 4. Voor aankomende pabostudenten kan de toets een struikelblok zijn, alhoewel de praktijk uitwijst dat het trainen met toetsopgaven de kans op slagen aanzienlijk vergroot.

De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo is een gedegen oefenbron en bied je, samen met de pabomethode Natuuronderwijs inzichtelijk, een goede voorbereiding op de toelatingstoets. Het boek voldoet aan de eisen voor de pabo zoals beschreven in het SLO-document ‘Handreiking natuur en techniek’.

De uitgave bevat bijna zevenhonderd oefenvragen met antwoorden, verwijzingen naar de corresponderende leerinhouden in Natuuronderwijs inzichtelijk en extra uitleg bij vragen die meer inzicht vereisen. Recente ontwikkelingen op het gebied van ecologie, duurzaamheid, biodiversiteit en micro-organismen zijn verwerkt. De oefenvragen volgen de indeling van de leerdoelen van het SLO-document, waardoor je per kernconcept kunt nagaan wat je moet bijspijkeren. Zo kun je efficiënt en effectief aan de slag met de kennis die je nog nodig hebt.

De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo is bedoeld voor aankomende pabostudenten die de toelatingstoets Natuur & Techniek willen halen. Ook is het geschikt voor studenten die hun kennis willen verbeteren met het oog op andere kennistoetsen Natuur & Techniek op de pabo.

Deze tweede, herziene uitgave is aangepast aan de vijfde, herziene druk van Natuuronderwijs inzichtelijk (voorjaar 2021). Hierin zijn verschillende onderwijskundige ontwikkelingen verwerkt, zoals de bouwstenen van Curriculum.nu en de herijkte kennisbasis ‘Natuurwetenschappen en technologie’ voor de pabo uit 2018. In De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo zijn ook nieuwe ontwikkelingen verwerkt op het gebied van ecologie, duurzaamheid, biodiversiteit en micro-organismen. Dit boek is te gebruiken bij zowel de vierde als de vijfde druk van Natuuronderwijs inzichtelijk.

Hans van der Grind is sinds 1988 werkzaam als docent Natuur & Techniek in paboland. Zo werkte hij op de pabo van de Haagse Hogeschool, de pabo van Hogeschool Rotterdam en de pabo’s van Inholland in Dordrecht en Rotterdam.