Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs

1st edition | 2022 | Luuk de Bakker, Annemieke Burlage, Michelle Hendriks, Frank van Herwaarden, Suzanne van Norden
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs | Boek

9789046908006, 360 pages
€42.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs | E-book

9789046970362, 360 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€42.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Steeds meer basisscholen werken met geïntegreerde lesmethoden, waarbij de samenhang tussen de afzonderlijke vakken in relatie tot een onderwijsthema centraal staat. Het combineren van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, taal en rekenen kan unieke en belangrijke invalshoeken bieden voor onderwerpen die op de basisschool worden behandeld. Door deze vakgebieden met elkaar te verbinden leren leerlingen om ontwikkelingen in de wereld beter te begrijpen en in een bredere context te plaatsen.


Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs is het eerste boek dat (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs helpt om een eigen visie te vormen op geïntegreerd zaakvakonderwijs en om zelf geïntegreerde lessen te ontwerpen.

Het boek bestaat uit vier delen. Deel A behandelt opvattingen van onderwijsdenkers over de voor- en nadelen van geïntegreerd zaakvakonderwijs, terwijl in deel B de didactiek van de afzonderlijke zaakvakken en de integratie van taal en rekenen centraal staan. In deel C schetsen de auteurs verschillende praktische manieren om geïntegreerde lessen en projecten vorm te geven. Deel D bevat praktische aanwijzingen en punten ter overweging voor leerkrachten die kiezen voor geïntegreerd zaakvakonderwijs.

Dit boek is geschreven voor pabostudenten en voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Luuk de Bakker werkt als opleidingsdocent geschiedenis bij de Marnix Academie en als vakdidacticus geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Annemieke Burlage werkt als opleidingsdocent rekenen-wiskunde op hogeschool Windesheim. Michelle Hendriks is opleidingsdocent aardrijkskunde aan de Marnix Academie. Frank van Herwaarden werkt als hogeschooldocent natuur & techniek aan de Marnix Academie. Suzanne van Norden is gespecialiseerd in taalgericht vakonderwijs en schreef verschillende boeken over taal- en schrijfonderwijs in het basisonderwijs.