De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud

1st edition | 2020 | Anouk Adang, Marian Blankman
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud | Boek + website

9789046907146, 203 pages Onbeperkt toegang tot website
€35.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud | E-book + website

9789046969632, 203 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€35.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische wereldburgers. Een vak als aardrijkskunde kan daarbij ondersteuning bieden. Met behulp van de uitgave De wereld in met aardrijkskunde kunnen (toekomstige) leerkrachten hun leerlingen geografisch besef bijbrengen, waardoor zij de wereld om hen heen beter leren kennen.


Het boek biedt handvatten voor het ontwerpen en geven van goede en boeiende aardrijkskundelessen. De wereld in met aardrijkskunde bestaat uit twee delen, die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn. Dit deel richt zich op de inhoud van het vak aardrijkskunde. In vier blokken van drie hoofdstukken worden verschillende thema’s uitgewerkt uit de kennisbasis aardrijkskunde voor de pabo. Bovendien zijn er verdiepende vraagstukken en begrippenlijsten opgenomen. Dit deel is, behalve voor leerkrachten die aardrijkskundelessen geven, ook geschikt voor studenten die alle thema's en benodigde begrippen uit de kennisbasis willen beheersen.

In het andere deel staat de vakdidaktiek centraal. Met behulp van vaste bouwstenen leren studenten hoe zij aardrijkskundelessen kunnen vormgeven. Zo is er onder andere aandacht voor lesgeven in kaartvaardigheden, lesgeven in de schoolomgeving, onderzoekend leren en lesgeven over andere culturen. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal voorbeeldlessen.

Dit boek is geschreven voor studenten van de pabo en leerkrachten in het basisonderwijs.

Klik hier voor de boekpresentatie van de beide delen van De wereld in met aardrijkskunde.

 

Anouk Adang is Hogeschooldocent Aardrijkskunde op de pabo van Hogeschool Utrecht. Marian Blankman is Expertdocent Aardrijkskunde op de pabo van Hogeschool Inholland, Haarlem.

‘Ik wil graag grote complimenten geven voor inhoud en vorm van deze twee boeken. Vaak lopen tekstboeken voor de PABO achter bij ontwikkelingen in het academisch onderwijs en onderzoek en het kost vaak jaren of soms decennia voordat nieuwe ideeën doordringen van het academisch onderwijs naar basisonderwijs. Met deze twee boeken krijgen PABO docenten en hun leerlingen, de toekomstige basisschool leerlingen, ineens een up-to-date leerboek.
Ik denk dat de docenten bij de geografie afdelingen van Nederlandse en Vlaamse universiteiten veel kunnen hebben aan de manier waarop uitgelegd wordt hoe een goede aardrijkskundeles er uit zou moeten zien! Zeer aanbevolen!' – Ton Dietz, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden, 4 juni 2020

'Op toegankelijke, overzichtelijke, maar ook interesse opwekkende wijze worden vier brede geografische thema's uitgediept en van een inzichtelijke context voorzien: het systeem Aarde; landschap en energie; bevolking en knellende bevolkingsvraagstukken (arm en rijk; migratie); bestaansmiddelen en grenzen en identiteit. Het boek speelt in op uitkomsten van recent onderzoek (voorbeeld: klimaatverandering) en actuele ontwikkelingen (voorbeeld: bronnen voor
energie). Naast algemene informatie worden er ook relevante verdiepingsthema's aangereikt. Gebruikers kunnen ook aan de slag met online studiemateriaal. Een rijke publicatie - een complete uitgave: met uitgebreide begrippenlijst, bronvermelding, literatuurverwijzing en register; de tekst is op tal van manieren kleurrijk geïllustreerd. De auteurs zijn beroepshalve uitstekend ingevoerd in de materie. Aanrader voor pabo-studenten, maar ook voor (aankomende) leerkrachten basisonderwijs.' - NBD Biblion, 29 juli 2020