De wereld in met aardrijkskunde - Vakdidactiek

1st edition | 2020 | Anouk Adang, Marian Blankman
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

De wereld in met aardrijkskunde - Vakdidactiek | Boek + website

9789046907139, 131 pages Onbeperkt toegang tot website
€24.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

De wereld in met aardrijkskunde - Vakdidactiek | E-book + website

9789046969625, 131 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€24.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische wereldburgers. Een vak als aardrijkskunde kan daarbij ondersteuning bieden. Met behulp van de uitgave De wereld in met aardrijkskunde kunnen (toekomstige) leerkrachten hun leerlingen geografisch besef bijbrengen, waardoor zij de wereld om hen heen beter leren kennen.


Het boek biedt handvatten voor het ontwerpen en geven van goede en boeiende aardrijkskundelessen. De wereld in met aardrijkskunde bestaat uit twee delen, die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn. In het ene deel staat de didaktiek centraal. Met behulp van vaste bouwstenen leren studenten hoe zij aardrijkskundelessen kunnen vormgeven. Zo is er onder andere aandacht voor lesgeven in kaartvaardigheden, lesgeven in de schoolomgeving, onderzoekend leren en lesgeven over andere culturen. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal voorbeeldlessen.

Het andere deel richt zich op de inhoud van het vak aardrijkskunde. In vier blokken van drie hoofdstukken worden verschillende thema’s uitgewerkt uit de kennisbasis aardrijkskunde voor de pabo. Bovendien zijn er verdiepende vraagstukken en begrippenlijsten opgenomen. Dit deel is, behalve voor leerkrachten die aardrijkskundelessen geven, ook geschikt voor studenten die alle thema's en benodigde begrippen uit de kennisbasis willen beheersen.

Dit boek is geschreven voor studenten van de pabo en leerkrachten in het basisonderwijs.

Klik hier voor de boekpresentatie van de beide delen van De wereld in met aardrijkskunde.

Anouk Adang is Hogeschooldocent Aardrijkskunde op de pabo van Hogeschool Utrecht. Marian Blankman is Expertdocent Aardrijkskunde op de pabo van Hogeschool Inholland, Haarlem.

‘Ik heb hem al binnen en ben na de eerste scan onder de indruk: diepgaand, hedendaags en toegankelijk.’ – docent Hogeschool De Kempel, Helmond

‘Prima, compact, belangrijke doelen staan erin. Voldoende niveau. Voldoende basis en enkele voorbeelden waar vakdocent in zijn werkcolleges verder mee kan. Indeling in onderwerpen is prima. Overzichtelijk en helder afgebakend. Inhoudelijk meer up to date mbt vakdidactiek. Betaalbaar.’ – pabo docent aardrijkskunde, 26 maart 2020

‘Top! Prima doelen, heldere structuur in werkwijze geografisch redeneren. Structuur heeft continuïteit en blijft terugkomen in de hoofdstukken. Structuur is eenvoudig waarbij wel verdieping gezocht wordt. Mooi uiterlijk. Inhoudelijk goed, betrouwbaar en actueel bronmateriaal. HBO niveau. Actueel, sluit aan op kennisbasis 2.0, heldere lijn (geografische benadering) door methode heen.’ – pabo docent aardrijkskunde, 9 april 2020

‘Het boek heeft een prettige, volwassen toon. En eindelijk hebben ‘we’ een boek met goede en duidelijke verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek. Dat werd tijd. ‘De wereld in met aardrijkskunde’ is lekker compact geschreven en toch compleet. De modellen die in het boek staan, zijn verhelderend en kunnen door pabodocenten goed worden gebruikt om de lessen verder vorm te geven. Ik vind echt dat dit boek het aardrijkskunde-onderwijs op de pabo kan versterken. Complimenten! En ik ben natuurlijk benieuwd naar deel 2: de vakinhoud!’ Anton Bakker, Leerplanontwikkelaar voor de wereldoriënterende vakken in het po bij SLO, 16 april 2020

‘Ik wil graag grote complimenten geven voor inhoud en vorm van deze twee boeken. Vaak lopen tekstboeken voor de PABO achter bij ontwikkelingen in het academisch onderwijs en onderzoek en het kost vaak jaren of soms decennia voordat nieuwe ideeën doordringen van het academisch onderwijs naar basisonderwijs. Met deze twee boeken krijgen PABO docenten en hun leerlingen, de toekomstige basisschool leerlingen, ineens een up-to-date leerboek.
Ik denk dat de docenten bij de geografie afdelingen van Nederlandse en Vlaamse universiteiten veel kunnen hebben aan de manier waarop uitgelegd wordt hoe een goede aardrijkskundeles er uit zou moeten zien! Zeer aanbevolen!' – Ton Dietz, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden, 4 juni 2020