Dictoglos

Samenwerkend leren in het tweede- en vreemde-taalonderwijs

1st edition | 2000 | Folkert Kuiken, Ineke Vedder

Dictoglos | Boek

9789062832156, 111 pages
€13.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Dictoglos is een werkvorm voor het taalonderwijs, waarbij de interactie tussen taalleerders centraal staat en verschillende taalvaardigheden tegelijkertijd worden geoefend. Naar aanleiding van een luisteroefening maken cursisten, in overleg met elkaar, een grammaticaal en lexicaal correcte reconstructie van een tekst. De werkvorm is te gebruiken voor alle soorten taalonderwijs, ongeacht de doeltaal en de moedertaal, en is geschikt voor zowel hoger- als lageropgeleiden.

In Dictoglos gaan de auteurs uitgebreid in op de verschillende aspecten en variatiemogelijkheden van deze werkvorm. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de gebruiksmogelijkheden en didactische voordelen van dictoglos belicht. Ook staan Kuiken en Vedder stil bij de vraag aan welke criteria teksten moeten voldoen om voor deze werkvorm te kunnen worden gebruikt en bevat het boek een aantal voorbeeldteksten voor Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands als tweede taal en Spaans. Het boek is zo opgezet dat docenten na lezing direct met de werkvorm aan de slag kunnen en hun leerders een dictoglostaak voor kunnen leggen.

Dr. F. Kuiken en Dr. I. Vedder zijn beiden verbonden aan de afdeling Taal- en Letterkunde van de UvA. Dr. F. Kuiken is tevens co-samensteller van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.