Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd

3rd edition | 2003 | Michiel van Os, Menno Potjer
Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd

Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd | Boek

9789062833580, 336 pages
€37.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Dit rijk geïllustreerde boek behandelt de geschiedenis van (vooral) Europa en Noord-Amerika vanaf de Renaissance tot 1870. De auteurs hebben gesnoeid in het woud van feiten en jaartallen waarmee gewoonlijk de grote omwentelingen in onze geschiedenis worden behandeld. Omwentelingen die vanaf het einde van de middeleeuwen de basis gingen vormen voor onze huidige samenleving. De auteurs benadrukken daarentegen inzichtvragen: Waarom kwamen nieuwe structuren juist op dat moment tot stand en niet eerder of later? Waarom gebeurde dat juist daar en niet elders?


In Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd krijgen een aantal onderwerpen meer aandacht, vooral vanwege de nieuw geformuleerde doelstellingen in het middelbaar onderwijs. We noemen hier de immigratie in de Gouden Eeuw, de godsdienstgeschiedenis en de economische en technische ontwikkelingen in de 19e eeuw.

Met zijn strikt didactische opbouw, eenvoudige stijl en directe formulering richt dit leerboek zich niet alleen op universitaire studenten maar ook op studenten aan hbo-opleidingen.

Deze derde druk is geactualiseerd en uitgebreid met thematische teksten, bijvoorbeeld over het lot van de joden in de vroegmoderne tijd, sociale mobiliteit en Nederland en het water. Ook is het taalgebruik sterk gemoderniseerd en is het aantal illustraties uitgebreid.
M. van Os is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. M.R. Potjer is verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.