Een kennismaking met de oude wereld

7 edition | 2017 | Luuk de Blois , Bert van der Spek
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Een kennismaking met de oude wereld | Boek + website

9789046905876, 384 pages Onbeperkt toegang tot website
€43.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Een kennismaking met de oude wereld | E-book

9789046964286, 384 pages
€43.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

De oude wereld van het Middellandse Zeegebied werkt in veel opzichten door tot in de moderne tijd in grote delen van de wereld. Veel zaken die tot op de dag van vandaag belangrijk zijn, zijn in de periode van 3500 voor Christus tot 500 na Christus ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de moderne rechtstelsels en aan de wijsbegeerte, die zonder het Romeinse recht en de Griekse filosofie ondenkbaar zouden zijn geweest. Het jodendom en het christendom zijn in de oudheid ontstaan en ook de islam is door de oudheid beïnvloed. Dit boek laat de lezer kennismaken met deze oude wereld.


 In het eerste deel wordt het Nabije Oosten besproken. Vervolgens staat de Griekse wereld centraal en in het laatste deel komt Rome aan de orde. Met behulp van schema’s worden de verschillende tijdvakken steeds in hun context geplaatst. De auteurs richten hun aandacht met name op verschijnselen die van algemeen historisch belang zijn en die van invloed zijn geweest op de latere geschiedenis en het heden, zoals maatschappijstructuren, machtsverhoudingen, sociale conflicten, politieke theorieën en godsdiensten.

Een kennismaking met de oude wereld is een heldere en rijk geïllustreerde inleiding in de geschiedenis van de oude wereld, geschikt voor beginnende studenten en een breed publiek van belangstellenden. Sinds het boek ruim drie decennia geleden verscheen heeft het zich niet alleen bewezen in het Nederlandse geschiedenisonderwijs: ook in Duitsland en Engeland is het inmiddels een ‘moderne klassieker’.

Op de website staan tijdbalken, invulschema's en een begrippenlijst met een begrippentrainer.

Een kennismaking met de oude wereld is een helder en rijk geïllustreerde inleiding in de geschiedenis van de oude wereld en is geschreven voor beginnende hbo en wo studenten geschiedenis, Griekse en Latijnse taal en cultuur, oudheidswetenschappen, archeologie, kunstgeschiedenis, wijsbegeerte, theologie en rechten en voor een breed publiek belangstellenden.

In deze zevende editie is rekening gehouden met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en didactische vernieuwingen. Op de website staan zijn twee studiewijzers met studievragen, verwerkingsopdrachten en bronteksten.

Lukas de Blois is emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bert van der Spek is emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

'Leerboek en naslagwerk ineen, bestemd voor beginnende studenten en andere geïnteresseerden...... Het boek is soms wat traditioneel en braaf van opzet, maar vormt een gedegen inleiding in de oude geschiedenis. Deze heruitgave die in veel opzichten nieuw is en aansluit bij moderne communicatiemiddelen, vervangt alle voorgaande edities.' - NBD Biblion, 28 maart 2018

'Dit boek heeft een enorme make-over gekregen. De lay-out is nu veel aantrekkelijker en de inhoud is sterk aangepast. Zo is de inhoud aangepast volgens het laatste wetenschappelijke onderzoek, zijn er diverse tabellen en kaders toegevoegd en is er zelfs zeer bruikbaar online didactisch materiaal toegevoegd, zoals een begrippenlijst, begrippentrainer en tijdbalk. Concluderend mag gezegd worden dat dit handboek op veel terreinen is vernieuwd op sommige niet, zoals cultuur. Daarnaast is dit boek in waarde gestegen door het onderwijsmateriaal.' - Mark Beumer, tijdschrift Kleio-Historia, nummer 7, 2018. De hele recensie kunt u hier lezen.

In het tijdschrift Historiek is een uitgebreide recensie verschenen. Klik hier om deze recensie te lezen.

'Niet alleen is de vormgeving heel wat aantrekkelijker geworden maar bovendien is het boek met een honderdtal bladzijden uitgebreid en zijn grote delen herschreven om rekening te houden met de nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap.'- Robert Duthoy, Tijdschrift Hermes, december 2018. Klik hier om deze recensie te lezen.