Expressiever en gemakkelijker spreken

13th edition | 2008 | Tilly Dinger, Margreet Smit, Coen Winkelman
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Expressiever en gemakkelijker spreken | Boek

9789046901076, 142 pages
€18.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Expressiever en gemakkelijker spreken | E-book

9789046961087, 142 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€18.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Voor politici, leraren en toneelspelers, maar ook voor verkopers en vertegenwoordigers geldt dat het spreken een heel belangrijke rol speelt in hun activiteiten. Iedereen die er, beroepshalve of anderszins, belang bij heeft stil te staan bij zijn 'manier van spreken', vindt in dit boek een groot aantal suggesties om zich van zijn spreekgedrag bewust te worden en er zelf invloed op uit te oefenen. Het gaat hierbij niet alleen om aspecten als stemvermoeidheid, te snel, te saai of te onduidelijk spreken, maar ook en vooral om het stimuleren van de positieve facetten van het spreekgedrag door middel van concrete tips.

Naast onderwerpen als adem, stem, articulatie komen ook non-verbale aspecten als houding, gebaren en oogcontact aan bod. De luisteraar reageert immers vaak juist op deze signalen. Ook allerlei andere factoren die een belangrijke rol spelen komen ter zake, zoals stemming, emoties, gevoelens van (on)zekerheid, spreekangst, akoestiek en omgevingslawaai. Wie een presentatie of toespraak wil houden, treft eveneens tal van specifieke en bruikbare richtlijnen aan.

Expressiever en gemakkelijker spreken
is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of anderszins met spreken in het openbaar te maken heeft.

Net zoals in de elfde en twaalfde druk zijn in de dertiende druk een aantal verbeteringen aangebracht en een paar schoonheidsfoutjes weggewerkt. Het hoofdstuk over het houden van een presentatie, voordracht of toespraak is geheel herzien. De dertiende druk kan prima naast de twaalfde druk gebruikt worden.

Tilly Dinger, Margreet Smit en Coen Winkelman hebben als logopedist of docent een jarenlange ervaring met het geven van cursussen in het spreken aan onder andere aanstaande leraren. Hun gemeenschappelijke belangstelling voor muziek, psychologie en yoga is in dit boek duidelijk merkbaar.