Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn

1st edition | 2020 | Yvonne van Zaalen, Marlies Mulderij, Stijn Deckers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn | Boek + website

9789046907269, 231 pages Onbeperkt toegang tot website
€29.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn | E-book

9789046968901, 231 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€29.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen gezondheidszorgprofessionals uit verschillende beroepsgroepen nauw met elkaar samen te werken. Ook wordt een sterker beroep gedaan op de samenwerkingsvaardigheden met de cliënt en diens sociale netwerk. Efficiënte samenwerking leidt tot betere zorg, minder miscommunicatie en hogere tevredenheid bij alle betrokken professionals. Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn helpt (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals de onderlinge communicatie te verbeteren met alle betrokkenen.


Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn
is het eerste boek dat communicatie bij interprofessionele samenwerking centraal zet. Het boek beschrijft de manier waarop samenwerkende professionals taal en strategieën kunnen inzetten om tot een goede afstemming te komen en gezamenlijke doelen te bereiken. Het behandelt naast effectief en samenwerkend communiceren ook de manier waarop je je spreekgedrag kunt inzetten en welke hulpmiddelen er zijn voor gespreksvoering. De uitgave ondersteunt bij het herkennen en toepassen van verschillende communicatiestijlen. Checklists, reflectieopdrachten en casuïstiek helpen bij het evalueren van de communicatie; van jezelf als individuele professional én als onderdeel binnen een team.

Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn is geschreven voor studenten van sociale en zorgopleidingen. Daarnaast is het geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg en het domein mens en maatschappij.

Dr. Yvonne van Zaalen is logopediewetenschapper en werkt als associate lector bij Fontys Paramedische Hogeschool. Ze heeft expertkennis op het gebied van interprofessioneel samenwerken.

Marlies Mulderij, BSc. is logopedist en geeft stem-, communicatie- en presentatietrainingen.

Dr. Stijn Deckers is orthopedagoog, docent Pedagogische Wetenschappen bij de Radboud Universiteit en manager diagnostiek en behandeling bij Stichting Milo.

'In dit boek wordt een interprofessioneel communicatieproces uitgewerkt, met aandacht voor: hoe verloopt de communicatie, en de samenwerking, ken je doelgroepen en het netwerk, hoe ziet de sociale kaart eruit, leer de competenties van andere beroepsgroepen kennen, wat is de juiste attitude, feedback geven en ontvangen, diversiteit, verantwoordelijkheid, regie, cultuur en transculturele verschillen en sekse, en meer aandachtspunten om in te zien hoe ingewikkeld samenwerken is. Tot slot is er aandacht voor rapportage en evaluatie. Een aanbevolen boek voor het hoger onderwijs en de beroepspraktijk voor welzijns-, verpleeg- verzorgende en medische beroepen. Ken uw spreekgedrag. Speciaal geschreven als leer- en studieboek voor het hoger onderwijs.' - NBD Bilion, 9 december 2020