Geloof je het zelf?!

Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs

2nd edition | 2013 | Bas van den Berg, Ina ter Avest, Tamar Kopmels
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Geloof je het zelf?! | Boek + website

9789046903537, 336 pages Onbeperkt toegang tot website
€37.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Geloof je het zelf?! | E-book + website

9789046961094, 336 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€37.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Met Geloof je het zelf?! presenteren de auteurs het vak Levensbeschouwing vanuit een nieuwe visie. Zij gaan ervan uit dat levensbeschouwelijke vorming ontstaat als kinderen niet alleen kennis nemen van vormen van een (religieuze of seculiere) levensbeschouwelijke traditie, maar daar ook hun eigen betekenis en waardering aan kunnen geven. Dat geldt voor de traditie waarin de leerlingen zelf opgroeien én voor andere tradities.


Met dit praktijkboek leren (aankomende) leraren hoe zij de interactie tussen leerlingen en verschillende levensbeschouwelijke tradities en daarin vervatte waarden kunnen stimuleren en begeleiden. Daarbij maken de auteurs veelvuldig gebruik van levensbeschouwelijke bronnen, zoals verhalen en beelden. Theorie en achtergronden wisselen elkaar af met voorbeelden en casuïstiek, illustraties, vragen en opdrachten.

Geloof je het zelf?! is bedoeld voor pabo-studenten en (startende) leraren in het basisonderwijs. Daarnaast biedt het boek aanknopingspunten voor andere vormen van onderwijs.

In deze tweede druk van Geloof je het zelf?! is de visie op levensbeschouwelijke ontwikkeling en levensbeschouwelijk leren verder uitgewerkt en loopt deze visie als een rode draad door het boek. Leer- en ontwikkelingstheorieën zijn geactualiseerd, evenals de voorbeelden. Ten slotte ligt in het hele boek de focus meer op levensbeschouwelijk leren in brede zin en minder op de (Christelijke) religie. Daardoor is dit boek ook heel goed te gebruiken op opleidingen voor leraren in het openbaar basisonderwijs.

Het docentenmateriaal bij Geloof je het zelf?! bestaat uit een PowerPointpresentatie met samengevatte theorie per hoofdstuk en figuren en schema’s uit het boek.

Request teaching material
Bas van den Berg is lector aan de Marnix Academie in Utrecht en houdt zich bezig met levensbeschouwing en identiteit. Ina ter Avest is lector aan de Hogeschool Inholland, lectoraat Onderwijs en Levensbeschouwing en is verbonden aan de Vrije Universiteit. Tamar Kopmels werkt als zelfstandige op het terrein van Levensbeschouwelijke educatie. Zij is onder meer hoofdredacteur van de lesmethode Kleur.

'Geloof je het zelf?! is een diepgaand naslagwerk over levensbeschouwing voor de leraar in het basisonderwijs.' – Didactief, maart 2014

'Het mooie van dit boek is dat de theorie steeds verhelderd wordt met praktische voorbeelden die herkenbaar zijn voor leraren en die dicht bij de leefwereld van kinderen liggen. Dit gebeurt door bij verhaalfragmenten, gedichten en liedjes vragen toe te voegen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Op die manier blijft de praktijk dichtbij. (…) De auteurs hebben allereerst als doelgroep de studenten aan de pabo’s voor ogen, van wie de levensbeschouwelijke achtergrond ook heel divers zal zijn. (…) Voor leraren in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs is het niet alleen een boek dat de ontwikkeling van levensbeschouwelijk leren in het primair onderwijs laat zien, maar ook een inspirerend boek dat zicht geeft op een benadering die de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling en de context van diversiteit fundamenteel als uitgangspunt neemt. Vanzelfsprekend wordt het levensbeschouwelijk leren binnen basis- en voortgezet onderwijs sterk bepaald door de doelgroep (kinderen en pubers/adolescenten) en de context van de school. Dit boek is echter een dermate rijk bronnenboek dat het inzicht en inspiratie kan bieden binnen het brede spectrum van godsdienstonderwijs en lessen levensbeschouwing.' – Cocky Fortuin-van der Spek, Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, april 2014