Geschiedenis InZicht

Vakkennis en didactiek voor het basisonderwijs

1st edition | 2019 | Jan de Bas, Frank Brinkman
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Geschiedenis InZicht | Boek + website

9789046906736, 415 pages
€53.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Geschiedenis InZicht | E-book + website

9789046967997, 415 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€53.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Om goed antwoord te kunnen geven op alle geschiedenisvragen die je als leerkracht op de basisschool krijgt van je leerlingen, moet je over voldoende basiskennis beschikken. Geschiedenis InZicht is een overzichtelijk en praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven.

In het eerste deel van dit boek worden aan de hand van vragen de tien tijdvakken van de Nederlandse geschiedenis beschreven. In elk tijdvak worden de voor dit tijdvak kenmerkende aspecten behandeld. Verder komen de vensters ter sprake die samen de Canon van de Nederlandse geschiedenis vormen. Deel twee van dit boek gaat over de didactiek van het vak. Achtereenvolgens staan de volgende vier hoofdonderwerpen centraal: historisch denken en redeneren, beeldgereedschappen, acht kenmerken van een goede geschiedenisles en geschiedenis in samenhang met de andere vakken. Ook in dit deel zetten voorbeelden en vragen aan tot kennisverwerking, ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en reflectie op het eigen didactisch handelen.

Het boek richt zich primair op pabostudenten. Het boek kan tijdens en na de opleiding dienst doen als bronnenboek bij het voorbereiden van lessen op de basisschool. Tevens is het bedoeld als naslagwerk bij geschiedenismodulen over historische thema’s of periodes. Het vakinhoudelijke deel van Geschiedenis InZicht kan ook worden gebruikt ter voorbereiding op de verplichte landelijke toelatingstoets voor havisten en mbo-ers

Jan de Bas was groepsleerkracht en is historicus. Sinds 1990 werkt hij als docent geschiedenis op een pabo; eerst op de Ichthus Hogeschool, daarna aan Hogeschool Inholland. Hij schreef onder andere: De pabotoets aardrijkskunde haal je zo (tweede druk 2015), De pabotoets geschiedenis haal je zo (tweede druk 2016) en Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen (2016). Frank Brinkman (1986) is als docent geschiedenis(didactiek) werkzaam bij pabo Saxion Deventer. Daar heeft hij zelf de pabo gedaan, om vervolgens aan de Universiteit Utrecht zijn studie (Cultuur)geschiedenis te doen.

'Helder leerboek voor (toekomstige) leraren trekt vergelijking tussen democratie en innerlijke dialoog: het laat je nadenken over je waarden. Na dit boek is de lezer veel wijzer geworden over de kleine democratie en daarmee samenhangend over de grote democratie.' - Didactief, 19 juni 2020

'Actueel handboek voor studenten en startende leraren geschiedenis. In deze goed gedocumenteerde publicatie worden de tien tijdvakken van de Nederlandse geschiedenis beschreven tegen de achtergrond van de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Dit handboek reikt een professionele kennisbasis aan en inspireert door de relatie te leggen met historisch bewustzijn, op een wijze dat leerlingen de wereld om hen heen beter kunnen gaan begrijpen. De inhoud is voorbeeldig: op tekstniveau, op beeldniveau, op inzicht gevend niveau, op tijdbalkniveau, op inspiratieniveau. Niet enkel een boek voor (aanstaande) leraren primair onderwijs, maar voor elke in de boeiende en meeslepende materie van onze geschiedenis geïnteresseerde. Van de hand van twee goed ingevoerde materiedeskundigen.' - NBD Biblion, 21 augustus 2019