Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs

3rd edition | 2022 | Folkert Kuiken, Sible Andringa (red)
Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs | Boek + website

9789046908358, 480 pages Onbeperkt toegang tot website
Approx
€54.50
available from November
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs biedt NT2-docenten een uitgebreid overzicht van het taalonderwijs Nederlands aan anderstaligen: van taalverwerving tot didactiek, van inburgering tot toetsingen van alfabetisering tot woordenschat- en grammaticaonderwijs.

Dit handboek is ontwikkeld door universitaire experts, in samenwerking met specialisten uit de praktijk. Veel voorbeelden en cases illustreren de wetenschappelijke achtergronden. De opdrachten, evaluatievragen, geannoteerde verwijzingen en kaderteksten maken dit handboek een zeer toegankelijk en studeerbaar boek. In de dagelijkse praktijk van de NT2-docent zullen de trefwoordenlijst en de checklist leermiddelenbeoordeling vaak van pas komen.

Op de bijbehorende website is aanvullende en actuele informatie beschikbaar, zoals overzichten van leermiddelen en lesmateriaal, achtergronddocumenten en veel links.

Verschil vorige druk
Het handboek is volledig herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken over ‘leren leren’ en ‘uitspraak’. Binnen de didactiek is er meer aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren.

Het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs is geschreven voor (aankomende) NT2-docenten bij taalinstituten, schakeltrajecten in het hoger onderwijs, AZC’s, ROC’s, en ISK’s.

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar te bestellen voor docenten die lesgeven op een lerarenopleiding NT2.

Het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs is volledig herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken over ‘leren leren’ en ‘uitspraak’. Binnen de didactiek is er meer aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren.