Basisboek Alfa NT2

Theorie, praktijk en tips

1st edition | 2021 | Annemarie Nuwenhoud
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Basisboek Alfa NT2 | Boek

9789046908013, 136 pages
€25.00
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Alfa-onderwijs is een vak apart binnen het NT2-onderwijs. Als alfadocent geef je les aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest en die vaak gewend zijn om vanuit de praktijk te leren. Ze leren niet alleen een nieuwe taal, maar ook lezen en schrijven in de nieuwe taal. Basisboek Alfa-NT2 helpt je om deze cursisten optimaal te begeleiden bij deze leerprocessen.

Basisboek Alfa NT2 gaat uit van de visie dat goed alfa-onderwijs aansluit op verschillende leerbehoeftes en achtergronden van cursisten. Maar hoe doe je dat als docent? Hoe zorg je voor praktijkgericht, activerend spreek- en luisteronderwijs? Hoe ondersteun je het proces van leren lezen en schrijven optimaal? Hoe worden laaggeletterde NT2-cursisten sterke lezers? Hoe zorg je dat je aanpak past bij de uitgangspunten van de Z-route? En hoe kun je al deze doelen evalueren op een passende manier? Het boek geeft antwoorden op deze vragen en schetst daarnaast een aanpak voor werken met portfolio’s en coaching. Docenten worden bovendien uitgedaagd om zichzelf verder te ontwikkelen als lerende professionals.

De zeven hoofdstukken hebben eenzelfde opbouw: de auteur schetst ervaringen van twee cursisten en twee docenten en koppelt daar vervolgens relevante vaktheorie aan. Daarna volgen de toepassing in de praktijk en een aantal concrete tips. Door het hele boek heen worden praktijkvoorbeelden aangehaald.

Dit praktische handboek is geschreven voor alfadocenten in het volwassenenonderwijs. Ook is het relevant voor NT2-docenten die buiten het alfa-onderwijs te maken hebben met cursisten die nog moeite hebben met lezen en schrijven. Ten slotte is het interessant voor NT2-docenten in opleiding die zich willen specialiseren in het alfaonderwijs. Na het lezen van deze uitgave heeft de docent  alles in huis om in de Z-route en daarbuiten verder te gaan als goed onderlegde docent Alfabetisering NT2.

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar aan te vragen door leraren die lesgeven op een lerarenopleiding NT2.

Annemarie Nuwenhoud werkt als docentenopleider, docent en materiaalontwikkelaar bij VU-NT2 aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is redacteur van Tijdschrift Les. Eerder schreef ze het boek Interculturele communicatie in de NT2-les.