Iedereen kan leren schrijven

Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs

3rd edition | 2024 | Suzanne van Norden
Iedereen kan leren schrijven
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Iedereen kan leren schrijven | Boek + website

9789046908846, 256 pages Onbeperkt toegang tot website
Approx
€39.95
leverbaar vanaf maart
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Schrijven op school is belangrijker dan ooit. Het leert kinderen om zelfstandig te denken en zich uit te drukken. Het intensieve gebruik van digitale media en de opkomst van AI-toepassingen als ChatGPT maken het extra belangrijk dat jongeren schrijfplezier en schrijfvaardigheid ontwikkelen, in nauwe relatie met leesvaardigheid en zaakvakkennis.

Iedereen kan leren schrijven is het basisboek voor elke (toekomstige) basisschoolleerkracht die serieus wil werken aan de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij leerlingen. Het bevat een schat aan handreikingen, praktijkvoorbeelden en ideeën voor het schrijfonderwijs aan kinderen van vier tot twaalf jaar.

Dit boek is geschreven voor pabostudenten, leerkrachten en taalcoördinatoren in het basisonderwijs en instellingen die zich inzetten voor goed taalonderwijs.

In deze derde druk heeft de auteur meer nadruk gelegd op de verbinding van schrijven en lezen. Nieuwe lesmodellen en -voorbeelden dagen leerkrachten uit om te experimenteren met actief lezen en schrijven binnen de zaakvakonderwerpen die zij behandelen. De auteur introduceert een nieuw fasenmodel om leerkrachten te ondersteunen bij het zelf ontwerpen van goede schrijflessen. Verder worden de tien genres die centraal staan in het boek eenvoudiger aangeboden. De hoofdstukken zijn in een praktischer volgorde geplaatst, ingekort en soms aangevuld met nieuwe inzichten en bronnen. Voor de onderbouw is een apart hoofdstuk toegevoegd en er is een nieuw hoofdstuk met korte schrijfwerkvormen gericht op lezen en denken. Op de bijbehorende website zijn de digitale hulpmiddelen bijgewerkt en hier en daar uitgebreid.

Suzanne van Norden werkte vele jaren als begeleider en ontwikkelaar in het basisonderwijs en als pabodocent Nederlands aan de Marnix Academie in Utrecht. Als taalonderwijsexpert heeft ze zich in meerdere publicaties gericht op de verbetering van schrijfdidactiek in het basisonderwijs. Momenteel is ze freelance consulent/trainer op basisscholen en houdt zij een blog bij over schrijven op www.iedereenkanlerenschrijven.nl.