Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs

2nd edition | 2023 | Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs | Boek + website

9789046908754, 320 pages Onbeperkt toegang tot website
€37.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs | E-book + website

9789046972724, 320 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€37.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Professionals in zorg, welzijn en onderwijs moeten adequaat met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden aan burgers binnen onze participatiemaatschappij. Hierbij is het belangrijk om niet alleen goed samen te werken met andere professionals, maar ook samen met de cliënt, als medebeslisser en eigenaar van het proces. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren in een interprofessionele beroepspraktijk, met oog voor het brede functioneren van de cliënt en alle betrokkenen in het sociale systeem van de cliënt.

De geheel herziene uitgave Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs (voorheen luidde de titel Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn) beschrijft het interprofessioneel samenwerken modelmatig en vanuit een breed perspectief. Het boek (+website) gaat daarbij nadrukkelijk in op interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn én in/met het onderwijs.

Er worden vier kerncompetenties onderscheiden: waarden en ethiek, interprofessionele communicatie, rollen en verantwoordelijkheden en het werken in teams. De auteurs plaatsen deze competenties in het kader van geldende richtlijnen en wet- en regelgeving en laten het belang zien van ethisch bewust en cliëntgericht werken.

De herziene uitgave biedt instrumenten om interprofessioneel werken in kaart te brengen, vaardigheden en competenties te meten en om interprofessionele professionals op te leiden. De uitgave is aangevuld met nieuwe theoretische inzichten en actuele praktijkvoorbeelden en biedt activerende werkvormen en opdrachten die helpen in de ontwikkeling van de gevraagde competenties.

Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs is geschreven voor studenten van sociale studies en opleidingen in de zorg en het onderwijs. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die werkzaam is in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs.

 

Meer weten?
Interprofessioneel samenwerken. Wat komt daar bij kijken en hoe leer je je studenten dat? Lees het interview met Yvonne van Zaalen >

  • Toevoeging van interprofessioneel samenwerken binnen en met het onderwijs (vooral gericht op primair/secundair (speciaal) onderwijs). Dit omdat er zowel binnen het ‘eigen’ veld van zorg, welzijn en onderwijs steeds meer interprofessioneel wordt samengewerkt of moet worden samengewerkt, maar juist ook omdat de vraag steeds meer komt hoe zorg interprofessioneel samenwerkt met het onderwijs.
  • Toevoeging van twee nieuwe hoofdstukken: één met meer instrumenten om het interprofessioneel samenwerken in kaart te brengen en om vaardigheden en competenties te meten (hoofdstuk 9) en een ander dat meer is gericht op het opleiden van interprofessionele professionals (hoofdstuk 10).
  • Alle hoofdstukken zijn aangevuld met relevante, actuele (wetenschappelijke) artikelen en met voorbeelden uit de praktijk. Zo is in hoofdstuk 1 het hoofdstuk aangevuld met nieuwe inzichten in het effect van interprofessioneel samenwerken, maar ook welke faciliterende en belemmerende factoren er zijn voor effectief interprofessioneel samenwerken.
  • De auteurs hebben in dit boek nadrukkelijker iets geschreven over ‘samen beslissen’, dus 'wat is er belangrijk om de cliënt écht onderdeel van het hele proces te laten zijn en eigenaar daarvan'.

Dr. Yvonne van Zaalen (1966) werkt als lector Relationele Zorg aan De Haagse Hogeschool en als strategisch adviseur onderzoek bij de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Daarnaast is zij vicevoorzitter van het PAR-EL-consortium, een consortium van paramedisch experts die het interprofessioneel samenwerken in de eerstelijns gezondheidszorg willen bevorderen. Yvonne heeft door haar achtergrond als logopediewetenschapper en haar opgebouwde expertise op het gebied van interprofessioneel samenwerken en communiceren binnen haar onderzoek bijzondere aandacht voor de afstemming in communicatie tussen patiënt en professional, met name ook bij personen met lage gezondheidsvaardigheden of lage niveaus van gezondheids- of digitale vaardigheden.

Dr. Stijn Deckers (1987), orthopedagoog, werkt voor Stichting Milo en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij Stichting Milo, een interprofessioneel behandel- en expertisecentrum voor kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen en ondersteunde communicatie, is hij manager Kwaliteit & Innovatie. Bij de Radboud Universiteit is hij docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen, en daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de leerstoel Ondersteunde Communicatie. Stijn heeft jarenlang gewerkt als docent-onderzoeker op de Fontys Paramedische Hogeschool en is daar actief betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het curriculum gericht op Interprofessioneel samenwerken en opleiden.

Dr. Hans Schuman (1955) werkte als lector Interprofessioneel samenwerken voor Fontys Opleidingen Speciaal Onderwijs en voor Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek als hogeschoolhoofddocent Diversiteit en Inclusie. Bij Heliomare Research and Development was hij senior onderzoeker voor het onderwijs. Zijn focus is interprofessioneel samenwerken, diversiteit en inclusie, en het hoorrecht voor jeugdigen.